Vår forskning och avdelningar

Vår institution består av tre avdelningar som sysslar med spännande forskning och undervisning. Under rubriken Forskning i sidans vänstermeny hittar du information om respektive avdelning och deras forskning.

Centrumbildningar och andra nätverk

Institutionen för elektroteknik driver eller deltar i flera forskningscentra och andra större samarbeten inom och utanför Uppsala universitet:

Centrum för förnybar energiomvandling (CFE)

Uppsala universitet, Vinnova och Statkraft finansierar Centrum för förnybar energiomvandling. Centrumet fokuserar på lösningar för förnybar energiomvandling, exempelvis inom vågkraft, undervattensströmkraft, vindkraft och energiomvandlingssystem i bilar.

KIC InnoEnergy

KIC InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla de entreprenörer och företag som bygger framtidens hållbara Europa. Detta gör vi genom master och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är KIC InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Vår uppgift är att utveckla teknik och tjänster för smarta elnät och elektrisk energilagring genom att få fram nytänkande personer och företag som driver utvecklingen.

STandUP for Energy

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper inom fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem – de globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning. För att den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv på energisystem. Fokus ligger på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till industrin, med en trygg och hållbar energiförsörjning som mål.

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS)

CNDS utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga samarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling. 

Kommande disputationer

Senast uppdaterad: 2022-10-18