Grundläggande forskning

Inom den grundläggande teoretiska forskningen är syftet att ta fram beräkningsmodeller för olika fenomen som vi stöter på i den kinetiska energiomvandlingen. Hittills har arbetet främst kretsat kring modeller för fluiddynamiska beräkningar för strömning kring bladen i vertikalaxlade vindturbiner. Resultaten tillämpas senare för att utgöra en bas i designen av turbiner för experimentella tester. Andra områden som täcks av den grundläggande forskningen är beräkningsmetoder för elektromagnetiska fält och krafter.