Marin strömkraft

Marin strömkraft är ett område som går ut på att ta ut energi från strömmande vatten, t.ex. tidvatten, havsströmmar och älvar. I likhet med vindkraftsforskningen, så bygger denna forskning på att man använder sig av vertikalaxlade turbiner.

Forskningen inom marin strömkraft inom CFE är uppdelad i tre områden. Ett område är experimentella studier och inom detta område har ett undervattenskraftverk konstruerats inom CFE och sjösatts i Dalälven under våren 2013. Det experimentella arbetet går idag ut på att karaktärisera denna turbin för att validera beräkningsmodeller.

Det andra området handlar om utvecklandet av teoretiska beräkningsmodeller för att kunna förutspå vattnets krafter på turbinen, vilket både påverkar den energi man kan ta ut, men också är mycket viktigt för kraftverkets överlevnad.

Det tredje området är att undersöka hur stor resurs av strömmande vatten som finns tillgänglig och var man kan placera dessa kraftverk. Detta arbete sker både genom simuleringar av flöden, samt av mätningar av vattenhastigheter på intressanta platser.