Vågkraft

Gruppen som arbetar med vågkraft är för närvarande den största inom CFE då arbetet inom detta område kommit längst. Tekniken som används baseras på en boj som ligger på havets yta och följer vågornas rörelser. Till bojen är en lina kopplad, som drar en translator (pistong) upp och ner. På pistongen finns permanentmagneter monterade och när dessa rör sig induceras en spänning i statorn som är placerad utanför pistongen. Statorn står fast på sjöbotten med ett fundament. För att förbättra pistongens rörelse är den kopplad till en dragfjäder som fästs vid fundamentet.

En generatorprototyp byggdes 2004 i labbet på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, och ett fullskaligt aggregat med boj och generator sjösattes i mars 2006 utanför Lysekil på västkusten (se ”Lysekilsprojektet").