Vindkraft

Vindkraften ingick i både CFE I och II och vindkraftsforskning pågår fortfarande på avdelningen, dock utanför CFE.

Forskningen inom vindkraft fokuserar på att kombinera vertikalaxlade turbiner med ny generatorteknik för att ge vindkraftverk som är både billigare att tillverka, men också som har högre driftsäkerhet och därmed lägre servicekostnader.

Inom CFE konstruerades ett 12 kW vertikalt vindkraftverk i Marsta utanför Uppsala, och detta vindkraftverk används fortfarande för många av de experimentella studier som genomförs inom vindkraftsforskningen. I samarbete med Vertical Wind AB konstruerades även ett 200 kW vindkraftverk utanför Falkenberg och även detta används för experimentella studier inom vindkraftsforskningen.