Våra forskningsområden

Vid avdelningen för elektricitetslära studerar vi många olika aspekter av elektricitet: hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring, diamantelektronik och plasmateknologi, blixturladdningar och hur de påverkar människor och olika kommunikationssystem. Förutom de vetenskapliga och experimentella resurserna, så har avdelningen ett nära samarbete med industrin och med andra forskargrupper runt hela världen.

Våg. Foto.Vågkraft

Havsvågor utgör en hittills outnyttjad förnybar energikälla, som har stor potential att bidra till världens elektricitetsproduktion med minimal miljöpåverkan. Vi har utvecklat och sjösatt fullskaliga vågkraftverk sedan 2002 och utgör en av världens största forskargrupper inom området. Institutionens forskning om vågkraft

Vindkraft. Foto.Vindkraft

Ett ökat globalt elbehov tillsammans med oron för sinande icke-förnybara energikällor har fått samhället att rikta intresset mot alternativa energikällor. Att producera el från vindens energi ger inga utsläpp och förbrukar inget bränsle. Vår forskning fokuserar på vertikalaxlade vindkraftverk. Institutionens forskning om vindkraft

En ström flod. Foto.Marin strömkraft

I våra älvar, sund och hav finns strömmande vatten som utgör en förnybar energikälla med god potential. Vid Uppsala universitet forskas främst på generatorerna för vertikala strömkraftaggregat. Målet är att strömkraftverken ska generera elektricitet med hög verkningsgrad vid långsamma vattenrörelser. Institutionens forskning om marin strömkraft 

Vattenfall insvept i grönska. Foto.Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som vi har gott om i Sverige, men majoriteten av Sveriges vattenkraftsgeneratorer är maskiner som är 30-60 år gamla och som inte har designats för en avreglerad elmarknad med stor andel förnybara energikällor. Forskningen vid Uppsala universitet inriktar sig på att förstå och utveckla dessa generatorer. Institutionens forskning om vattenkraft

Pincett håller i ett mikrochip. Foto.Diamantelektronik

Diamant är ett halvledarämne med unika egenskaper, som högt sönderfallsfält och hög mättnadshastighet. Genom att utnyttja dessa egenskaper skulle man kunna ge vissa elektriska apparater, som dioder och vissa transistorer, oslagbar prestanda. Institutionens forskning om diamantelektronik (Engelska) 

Röd plasma. Illustration.Plasma

Plasmavetenskap handlar om tillämpningar av gasurladdningsplasma för processer och apparater inom allt från ytplasmabehandling till lösning av miljöföroreningsproblem. Inom teoretisk plasmafysik studerar vi även plasmavetenskap med tillämpning mot fusionsenergi och materialvetenskap. Institutionens forskning om plasma

En blixt mot en mörk himmel. Foto.Åskforskning

Många tiotusentals blixtar slår ner i Sverige varje år. Avdelningens forskargrupp inom åskforskning har som mål att förstå blixtens mekanism och samla in så mycket information som möjligt om blixtens påverkan på människor, på elektriska installationer och på jordens atmosfär. Institutionens åskforskning

Elektrisk energilagring

För att ett elnät med en stor andel förnybara energikällor ska vara stabilt krävs system för reglerteknik och energilagring. Moderna svänghjul är en energilagringsmetod som har tillämpning i exempelvis elbilar eller som frekvensreglerare i elnätet. Institutionens forskning om elektrisk energilagring

RobotautomationEn person styr en robotarm. Foto.

Automatisering av olika industriella processer har stor betydelse för precision, kostnadseffektivisering och konkurrenskraft. Speciellt fordonsindustrin har varit framstående i att utnyttja robotar, men användningen av robotar ökar även inom andra områden och potentialen för fortsatta effektiviseringar är alltjämt hög. I vår forskning fokuserar vi på användandet av industrirobotar inom storskalig tillverkning av medelstora till stora elektriska maskiner. Institutionens forskning om robotautomation

Rent vattenVatten hälls upp i ett glas. Illustration.

Vattenbrist är ett stort globalt problem som påverkar miljontals människor. Vi undersöker möjligheten att driva en avsaltningsprocess med förnybara energikällor, såsom vågkraft, för att producera färskvatten. Institutionens forskning om rent vatten

Elektriska FramdrivningssystemRöd bil. Illustration.

Elektriskt framdrivna fordon som bilar, tåg, båtar samt flygplan ökar i populäritet. Vår forskning fokuserar på kraftelektronik och växleriktare, men även kontrollstartegier för elektriska drivlinor. Dessutom så behandlar vi ämnen som laddinfrastruktur och kinetisk energilagring som effektbuffer. Institutionens forskning om elektriska framdrivningssystem

Elnätsstudier

Forskning och utveckling inom elnätsfrågor kommer att vara en viktig del i den pågående energiomställningen. Vårt elsystem står inför en rad förändringar och dess funktion kommer att spela en nyckelroll för att skapa ett hållbart samhälle. Avdelningen för elektricitetslära jobbar med en rad olika forskningsprojekt som i många fall ske i nära samarbete med industri, samhälle och andra aktörer. Vår ambition är att utbilda doktorander som kan bidra med spetskompetens inom ett avgränsat område och som samtidigt har goda övergripande elsystem kunskaper. Institutionens forskning om elnätsstudier

Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA)OESA. Logotyp.

Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA) är ett accelerationsprojekt som syftar till att utveckla och distribuera storskaliga marina energipiloter. Det transnationella partnerskapet under ledning av det nederländska marina energicentret kombinerar expertis från 6 europeiska länder runt Nordsjön. Institutionens forskning om accelerationsprojeket OESA

Beräknings och datafunktionell vetenskap och teknik i energisystem

Vår forskning tillhandahåller lösningar genom utveckling, implementering, testning och tillämpning av algoritmer och programvara som används för att lösa storskaliga vetenskapliga och tekniska problem inom energibranschen, t.ex. inom kraftverk, kraftsystem, atmosfärisk forskning, havsforskning och fordonsindustrin etc. Vi använder i stor utsträckning dataassimilering och databaserade metoder för att uppnå bättre lösningar. Målet är att tillhandahålla energibranschen med innovativa produkter. Vi är främst intresserade av att utveckla kunskap och verktyg för energiindustrin och använda dessa verktyg för att lösa problem i en mängd olika applikationer. Institutionens forskning om beräknings och datafunktionell vetenskap och teknik i energisystem.

Laddning av elflygen elflygplansvinge

Vår forskning handlar om att undersöka hur elflyg kan laddas i framtiden vid de svenska flygplatserna. Även andra elfordon än elflyg kan behöva laddas där. Målet är att skapa en helhetsbild av hur flygplatserna kan utvecklas för att tillgodose ett framtida ökat behov av elektricitet. Institutionens forskning om laddning av elflyg.

Senast uppdaterad: 2021-09-02