Beräknings och datafunktionell vetenskap och teknik i energisystem

Vår forskning tillhandahåller lösningar genom utveckling, implementering, testning och tillämpning av algoritmer och programvara som används för att lösa storskaliga vetenskapliga och tekniska problem inom energiindustrin från kraftverk, kraftsystem, atmosfärer, hav, fordon till andra. Vi använder i stor utsträckning dataassimilering och datadrivna metoder för att uppnå bättre lösningar. Målet är att tillhandahålla innovativa produkter inom energiindustrin. Vi är främst intresserade av att utveckla kunskap och verktyg för energiindustrin och använda dessa verktyg för att lösa problem i en mängd olika tillämpningar.

COMPUTATIONELLA ENERGILÖSNINGAR

Vår forskning är fokuserad på alla tre väderdrivna resurser vind, sol och marin. Genom att använda miljöförutsägelsesystem som inkluderar datorteknik och proprietära metoder, är målet att leverera produkter för relevant, korrekt och kritisk information som är nödvändig för att effektivt lokalisera, utveckla och driva energiprojekt.

FORSKNINGSKONTEXT

Sättet vi driver och ger energi till våra ekonomier på är en kritisk och omedelbar utmaning som världen står inför idag. Utmaningens omfattning kräver ett aldrig tidigare skådat svar. Driven av global befolkningsökning och stigande levnadsstandard, förväntas den globala energiefterfrågan växa dramatiskt under de kommande decennierna. För att uppnå energisäkerhet och hållbarhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt krävs utveckling av kostnadseffektiva energilösningar.

DATA ASSIMILERADE OCH DRIVA KRAFTSYSTEMAPPLIKATIONER

DATA ASSIMILERADE OCH DRIVA ATMOSFÄRER OCH OCEAN-APPLIKATIONER

DATAASSIMILERADE OCH DRIVA DRIFT- OCH UNDERHÅLLSAPPLIKATIONER

DATA ASSIMILERADE OCH DRIVA COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS APPLIKATIONER

DATA ASSIMILERADE OCH DRIVADE ELMARKNADSAPPLIKATIONER

SYN

Att realisera den fulla affärspotentialen för alternativ och förnybar energi kommer att kräva framsteg inom den underliggande tekniken samt anpassningar av den befintliga energiinfrastrukturen. Högpresterande beräkningskapacitet och toppmoderna numeriska simuleringsmodeller kommer att spela en nyckelroll för att påskynda de affärsframsteg som krävs för att uppfylla denna potential och är avgörande för att förbättra vår förståelse av grunderna för förnybar energiverksamhet, från den minsta rumsliga och tidsmässiga skalor för integration och design av kompletta system. Framsteg inom högpresterande beräkningar, numeriska metoder, algoritmer och mjukvarudesign gör det nu möjligt för forskare och ingenjörer att lösa affärsproblem för förnybar energi som en gång ansågs svårlösta. Förnybara energiresurser och rena energialternativ spelar en större roll för att diversifiera världens energiframtid. Syftet är att identifiera beräkningsbehov och möjligheter inom energi.

För mer information om data och modelldrivna beräkningsenergilösningar, vänligen kontakta Bahri Uzunoğlu (bahri.uzunoglu@angstrom.uu.se / bahriuzunoglu@computationalrenewables.com) och besök vår laboratoriewebbplats https://www.researchgate.net/lab/Bahri-Uzunoglu-Lab.

Senast uppdaterad: 2022-03-15