Diamantelektronik

Diamant är ett halvledarmaterial med unika egenskaper, som kan hantera hög elektrisk fältstyrka, har hög mättnadshastighet och mobilitet för laddningsbärare, samt har den högsta värmeledningsfömågan av alla material. Detta gör diamant till ett extremt material bland halvledare med stort bandgap, vilket inkluderar t.ex. kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN). Elektroniska komponenter tillverkade i diamant, såsom effektdioder och högfrekvens-fälteffekttransistorer, kan ha enastående prestanda på grund av diamantens utmärkta intrinsiska egenskaper. Andra applikationer där diamant förväntas utmärka sig inkluderar strålningsdetektorer, neutrondetektorer, röntgenoptik, biologiska applikationer, fotokonduktiva omkopplare, IR-sensorer etc.

För mer information om diamantelektronikforskning, vänligen kontakta Jan Isberg via e-post jan.isberg@angstrom.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-05-17