Elektrisk energilagring

Elektrisk energilagring. Illustration.

Kinetiska energilager (KESS) har identifierats som en lovande tillämpning för att underlätta introduktionen av eldrivna fordon och/eller integrationen av intermittenta energikällor i nätet. Vår forskning utnyttjar sentida framsteg inom magnetlagerteknik, design av elektriska maskiner samt kompositmaterial. Våra huvudsakliga forskningsinriktningar är:

  • Magnetlager: Komplexa system som är beroende av höghastighetskontroll och kraftelektronik. De har stor potential att minska förlusterna i snabba elektriska maskiner.
  • Design av elektriska maskiner: Den elektriska maskinens topologi och funktion påverkar starkt huvudegenskaperna hos ett KESS.
  • Elektrisk drivlina: Kombinationen av ett KESS med ett traditionellt batterilager öppnar upp nya och spännande möjligheter att optimera ett elektriskt framdrivningssystem.
  • Kol- och glasfiberkomposit: Dessa material har potential att signifikant höja den specifika energin hos ett KESS, tack vare hög draghållfasthet och låg densitet.

Forskargruppen arbetar både teoretiskt och praktiskt. Ett flertal prototyper har konstruerats för att demonstrera fördelarna med:

  • Olika topologier hos elektriska maskiner, såsom PMSM och reluktansmaskiner med axiellt flöde.
  • Reduktion av förluster m.h.a. magnetlager
  • En komplett nyskapande elektrisk drivlina
  • Rotorkonstruktion med en mix av kol- och glasfibermaterial.

För mer information om elektrisk energilagring, vänligen kontakta Hans Bernhoff via e-post hans.bernhoff@angstrom.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-04-05