Elektriska framdrivningssystem

Elektriska framdrivningssystem

Vid avdelningen för elektricitetslära har vi bedrivit forskning inom elektriska framdrivningssystem under lång tid. Vår forskning har speciellt ett fokus på nätintegration och laddningsinfrastruktur men vi ägnar oss även åt systemstudier av hela drivlinor och mer specifik forskning om till exempel materialval i elektriska maskiner. Vi har samarbeten med flera olika företag och är delaktiga i projekt med olika typer av eldrivna fordon. Vi är även delaktiga i ett samverkansprojekt om elflyg: ELISE – Electric Aviation in Sweden.

Swedish Electromobility Centre

Avdelningen för Elektricitetslära är en del av Swedish Electromobility Centre (SEC) och har flera forskningsprojekt och forskare aktiva i centret. SEC är ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet och samlar kompetens från både akademi, industri och samhälle. Avdelningen är speciellt aktiv i Tema 5, ”Interaktion mellan fordon och elnät” då en av temaledarna för temat kommer från avdelning. Läs mer om centret och dess olika aktiviteter på hemsidan: https://emobilitycentre.se/. Om du vill veta mer om SEC och dess aktiviteter eller har du förslag på projekt så är du välkommen att kontakta Valeria Castellucci via valeria.castellucci@uu.se.

Ett av de pågående projekten inom SEC, Tema 5, med forskning vid avdelningen för elektricitetslära heter ”Data exchange between vehicle and power system for optimal charging” och handlar om att sammanställa kunskap om den information/data som kan behövas vid olika typer av laddning av olika elfordon, nu och i framtiden. Projektet väntas bidra till kunskap inom exempelvis framtidens laddningsmöjligheter, V2G och laddning av självkörande fordon. För frågor om projektet, kontakta gärna Jennifer Leijon via jennifer.leijon@angstrom.uu.se.

Pågående forskningsprojekt: Laddningsstrategins inverkan på elbilens batterisystem (LIEB)

Det sker en snabb utveckling mot allt fler elbilar i samhället idag. Elbilarna behöver dock laddas kontinuerligt och många nya laddningsstrategier har föreslagits. Snabbladdning, batteribyte, trådlösladdning, smart laddning och vehicle-to-grid är alla exempel på hur vi kan vilja ladda våra elbilar de kommande åren. En målsättning är att elbilsladdningen bör gå lika snabbt och smidigt som tankningen av ett traditionellt fordon.  Vissa kan vilja ladda elbilen snabbt med hög effekt även i kallt väder, eller bara ladda elbilen när elpriset är så lågt som möjligt för att minska elräkningen.

Men hur påverkas elbilens batteri av olika sätt att ladda upp eller ladda ur bilen? Elbilens batteri kommer att åldras olika beroende på hur vi väljer att ladda elbilarna. Det i sin tur påverkar exempelvis andrahandsvärdet och livslängden av fordonet. Både utvecklingen av batteriteknik och laddningsstrategier går väldigt fort i samhället, tillsammans med nya affärsmodeller för elbilar. Därför finns ett tvärvetenskapligt forskningsområde om elbilens batteri och val av laddningsstrategi som kan studeras mer och kontinuerligt framåt.

Projektet ”Laddningsstrategins inverkan på elbilens batterisystem (LIEB)” som finansieras av Energimyndigheten under 2023 syftar till att studera hur olika laddningsstrategier av elbilar påverkar elbilens batteri och bilens hållbarhet. Samt det omvända: hur batterierna kan designas för att bemöta våra önskemål för laddningen i framtiden. Vid frågor om detta projekt, kontakta gärna Jennifer Leijon (jennifer.leijon@angstrom.uu.se).

Senast uppdaterad: 2023-10-26