Elnätsstudier

Växelriktarens roll i elsystemet

I projektet vill vi undersöka växelriktarens roll i elsystemet och hur stabiliteten på elnätet påverkas när mer och mer produktion styrs med kraftelektronik. Olika omriktare och dess funktioner studeras i detalj och man syftar att även studera mikronät. Detta är ett doktorandprojekt som är finansierat av SweGRIDS med Vattenfall som industripartner.

Mer information om projektet:

http://www.etk.ee.kth.se/swegrids_projects/CPC1

Behov av energilagring i det framtida distributionssystemet för att säkerställa en stabil drift och en hög elkvalité.

En ökande urbanisering och elanvändning leder till att behovet av el på vissa platser kan förväntas att bli stort och utbygganden av elnätet kan ibland inte ske i den takt som skulle vara önskvärd. Ett alternativ till en nätutbyggnad skulle kunna vara en installation av ett lokalt energilager. I det här projektet syftar vi att studera behovet av energilager i distributionsnätet och vilka funktioner att energilager kan fylla. I studien ingår det även att studera olika flexibilitetslösningar.

Senast uppdaterad: 2021-05-25