Laddning av elflyg

Hur kommer framtidens elflyg i Sverige att laddas? Finns det el så att det räcker till för elektrifiering av flyget eller behöver elsystemen vid flygplatserna byggas ut? Dessa frågor intresserar vi oss för inom projektet Resurseffektiva energisystemlösningar för flygplatser med hög andel elflyg (RES-flyg). Det här projektet syftar till att undersöka hur framtidens elektrifierade flyg kan laddas på ett hållbart sätt vid våra flygplatser och vilket framtida elbehov som kan finnas vid flygplatserna. Både nationella och internationella projekt inom laddning av elflyg kartläggs. Vi undersöker möjligheterna för att ladda elflyg med förnybart genererad el och om det är möjligt att inkludera energilagring med batterier vid flygplatserna. Även andra elfordon än elflygen kan behöva laddas här. Sammanfattningsvis är målet att skapa ett helhetsperspektiv över energisystemen på framtidens flygplats. Särskilt tittar vi närmre på hur man kan elektrifiera av flygplatserna i Visby och Skellefteå.

Projekttitel: Resurseffektiva energisystemlösningar för flygplatser med hög andel elflyg (RES-flyg)

Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE, Swedavia och Skellefteå Airport.

För frågor om projektet, kontakta projektledaren Karin Thomas

Senast uppdaterad: 2021-09-02