Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA)

The Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA). Logotype.OESA syftar till att påskynda utvecklingen av marin energiteknik genom strategiska partnerskap och internationellt samarbete.

Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA) är ett acceleratorprojekt som syftar till att utveckla och distribuera storskaliga marina energipiloter. Det transnationella partnerskapet under ledning av Dutch Marine Energy Center kombinerar expertis från sex europeiska länder från Nordsjöregionen.

För mer information om vårt projekt om OESA vid Uppsala universitet, vänligen besöka denna sida på engelska eller kontakta: Irina Temiz

Senast uppdaterad: 2021-05-25