Plasma

Ett plasma är ett fysikaliskt tillstånd av laddade partiklar där elektonerna har separerats från atomkärnorna. Det förekommer exempelvis i blixtar och eldslågor, i tekniska apparater som lysrör och plasmaskärmar, samt i den större delen av den synliga materian i universum.

Vid avdelningen studeras två huvudspår av plasmavetenskap: tillämpad plasma, fokuserad på nya koncept av plasmakällor och plasmareaktiva system och processer, samt teoretisk plasma med inriktning mot fusionsforskning.