Robotautomation

Orange robotarm. Foto.Industriell robotautomation har idag stor betydelse för västvärldens industriella konkurrenskraft. Speciellt fordonsindustrin har varit framstående i att utnyttja robotar, men användningen av robotar ökar även inom andra områden och potentialen för fortsatta effektiviseringar är alltjämt hög. I vår forskning fokuserar vi på användandet av industrirobotar inom storskalig tillverkning av medelstora till stora elektriska maskiner. Vår viktigaste tillämpning är produktionen utav generatorer till den vågkraftsteknik som utvecklas vid avdelningen, där det är viktigt att från början minimera monteringskostnaderna för att vågkraftstekniken ska kunna bli konkurrenskraftig. Robotlösningarna kan dock givetvis anpassas och implementeras även för montering av andra liknande maskiner. Våra huvudsakliga forskningsområden är:

  • Robotiserad kabellindning utav statorer
  • Robotiserad montering utav permanentmagnetiserade translatorer
  • Robotiserad bearbetning i såväl gummi som stål
  • Robotiserad stackning utav statorer

Gemensamt för dessa forskningsområden är att det är utmanande uppgifter som det idag saknas automatiserade lösningar för eller där vi arbetar med att förbättra metodiken.

Forskargruppen har tillgång till tio industrirobotar i tre robotlabb och två fristående robotceller. I vårt arbete varvar vi teori med praktik, till exempel genom att designa och konstruera robotverktyg, sensorsystem, mätkretsar och kringutrustning, simulera, programmera och optimera robotprocesser och PLC i datormiljö, samt optimera och validera funktionen på fysisk utrustning.

För vidare information om vår forskning kring robotautomation, vänligen kontakta Erik Hultman via e-post erik.hultman@angstrom.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-19