Lysekilsprojektet

Gula vågmätningsbojar på havet. Foto.Vågkraftsgruppen vid Uppsala universitet har en forskningsanläggning i Lysekils kommun som kallas för ”Lysekilsprojektet”. Det är en vågkraftspark där man testar olika sorters tekniska lösningar i verkligheten och studerar hur vågkraften kan komma att påverka miljön och de organismer som lever i testområdets närhet.

En vågmätningsboj installerades 2004 och mäter kontinuerligt vågorna i området. År 2006 sjösattes det första fullskaliga vågkraftverket vid anläggningen. Sedan dess har ett stort antal vågkraftverk, bojar, ställverk och olika tekniska lösningar sjösatts och testats i en lång rad experiment.
Den information som samlas in, våghöjd och våglängd kan man, via s.k. spektralanalys, räkna fram något som kan jämföras med en medelvåghöjd. Denna medelvåghöjd kallas signifikant våghöjd och är viktig, inte bara för att veta hur stora vågor som rullar in mot land, utan även vid beräkningar av hur mycket effekt som flödar in mot försöksområdet, och hur mycket energi vågorna bär med sig.

För mer information om Lysekilsprojektet, vänligen kontakta Jens Engström via e-post jens.engstrom@angstrom.uu.se

Aktuella Vågdata

Senast uppdaterad: 2022-09-15