Miljöpåverkan

Krabba. Foto.All energiomvandling innebär miljöpåverkan. Det gäller även förnybara energikällor som vågkraft. Dels kan anläggningarna påverka djur och natur i olika omfattning, och samtidigt kan anläggningarna påverkas av det lokala ekosystemet genom exempelvis biologisk påväxt.

Det är viktigt att på ett tidigt stadium få kännedom om och justera för den eventuella negativa inverkan vågkraftsanläggningar kan ha på marina organismer. I Lysekilsprojektet har vågkraftens miljöeffekter studerats kontinuerligt sedan start, bland annat genom studier av en park av 30 bojar förankrade direkt till fundament på havsbotten, och genom studier av ljudalstring och förändrade sedimentations- och vattenrörelser av vågkraftsparken.

För mer information om miljöstudier av vågkraft, vänligen kontakta Jan Sundberg via e-post jan.sundberg@angstrom.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-04-05