Vindkraft

Vindkraftverk med vertikal axel mot en blå himmel. Foto.Ett ökat globalt elbehov tillsammans med oron för sinande icke-förnybara energikällor och klimatförändringar har fått samhället att rikta intresset mot alternativa energikällor. Att producera el från vindens energi ger inga utsläpp och förbrukar inget bränsle.

Vid Uppsala universitet studerar vi i huvudsak vertikalaxlade vindkraftverk, där bladen roterar kring en vertikal axel till skillnad från konventionella vindkraftverk där bladen roterar horisontellt. Konceptet har bland annat som fördel att generatorn kan placeras på marken vilket ger bättre prestanda och billigare konstruktion.

För att utveckla effektiva vindkraftverk krävs att noggrann modellering av vindkraftverkets aerodynamik, ett komplext problem som studeras med numeriska metoder.

År 2005 konstruerades det första vertikalaxlade vindkraftverket (märkeffekt 2 kW) vid Uppsala universitet. Året därpå installerades ett större verk på 12 kW vid Marsta väderstation utanför Uppsala.

Senast uppdaterad: 2021-03-19