Kontaktinformation

Adress och kontaktpersoner

För att ringa till institutionen:
- från Sverige slå 018-471 xxxx
- från utlandet slå +46-18-471 xxxx

Besöksadress : Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postadress: Avdelningen för elektricitetslära
Box  65
751 03 Uppsala
Leveransadress: Avdelningen för elektricitetslära
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala
Fakturaadress: Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Ämnesprofessor: Mats Leijon 58 08 eller 0704250923
FAX: 58 10
Ekonom:

Anders Malmgren

070-4250493
Senast uppdaterad: 2023-09-26