Inspirationshelg för gymnasietjejer

2019-12-06

I helgen (2019-11-30 )välkomnades 100 gymnasietjejer till Ångström under Uptown Tech. Flera besökte Avdelningen för elektricitetslära för att testa spel och experiment inom el och lära sig mer om de områden som STandUP for Energy arbetar med!

Senast uppdaterad: 2021-04-10