100:e doktorn !

2020-12-17

"Att examinera så många välutbildade personer ger avtryck i samhället"
Mats Leijon är ämnesansvarig professor samt avdelningsansvarig för elektricitetslära där man nyligen examinerade sin 100:e doktor: ”Det är tjugo års arbete där många har varit inblandade”.

Två kvinnor framför fält
Senast uppdaterad: 2021-04-10