Stärkning samarbete mellan akademi och Svenska kraftnät: en ny adjungerad professor vid avdelningen för elektricitetslära.

2021-10-01

Avdelningen för Elektricitetslära och Institutionen för elektroteknik gratulerar Göran Ericsson till deras befordran som adjungerad professor.

Göran EricssonSedan oktober 2021 är Göran Ericsson adjungerad professor vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala Universitet.

Under åren 2014-2019 var han adjungerad professor på KTH, där han blev docent 2011, bägge inom industriella styrsystem med inriktning mot cybersäkerhet och datakommunikation för eltransmissionssystem.

Sedan 2009 är han ansvarig för forskning och utveckling vid den statliga myndigheten affärsverket Svenska kraftnät (Svk). Göran Ericsson började där 1997, efter att han disputerade för teknisk doktorsexamen 1996 vid KTH i industriella styrsystem. 1988 blev han civilingenjör teknisk fysik vid Uppsala Universitet och 1989 Master of Science vid Case Western Reserve University

Som adjungerad professor vill han stärka och utöka samarbetet mellan akademi och Svenska kraftnät.

Läs mer om honom på:  Göran Ericsson UU:s profil

Senast uppdaterad: 2021-04-10