Stärkning utbildning och forskning inom elektriska maskiner: en ny biträdande universitetslektor vid Elektricitetslära

2022-01-27

Från december 2021 är Jennifer Leijon ny biträdande universitetslektor vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet, en meriterande anställning för att ytterligare stärka forskningen om elektriska maskiner och elektrifiering av samhället, samt ingenjörsutbildningen.

Jennifer Leijon

Efter att ha tagit examen från doktorandprogrammet i Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära (2020) är hon för närvarande forskare inom temaområde 5 (fem): "Integration between vehicles and grid" vid Swedish Electromobility Centre (SEC). Denna position är främst inriktad på databehov för laddning av elfordon och inkluderar samarbete med industriella partners. Leijons forskningsintressen omfattar till exempel förnybara energikällor, elektriska maskiner och elektrifiering av transportsektorn. Hon är dessutom projektmedlem i RES-Flyg, som undersöker möjligheter till elektrifiering av flygplatser och elektrifierat flyg.

Läs mer om henne på: Jennifer Leijons UU:s profil

Senast uppdaterad: 2021-04-10