Publikationer 1934-1981

Förkortningar

Abstracts Diss. Science = Abstracts of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science
AE = AB Atomenergi
Arkiv mat. astron. fys. = Arkiv för matematik, astronomi och fysik
AUU = Acta Universitatis Upsaliensis
CIGRE = Conference Internationale des Grands Reseaux Electrics a Haute Tension
ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift
IVA = Ingenjörsvetenskapsakademien
UURIE = Uppsala University Research Institute of Electricity

Publikationer och interna rapporter

Norinder, H. 1934, Katodstråleoscillografer och deras användning för undersökning av blixturladdningar. Kosmos11. Stockholm

Norinder, H. 1934. Åskledare för lantbruksbyggnader i Danmark och Schleswig-Holstein. Brandskydd,Stockholm 1934.

Norinder, H. 1934. On the Nature of Lightning Discharges. J. Franklin Institute 218:6, Lancaster, USA.

Norinder, H. 1935. Untersuchungen von Blitzentladungen und atmosphärischen Rundfunkstörungen in Schweden mit dem Kathodenstrahloszillographen. ETZ 56:14, .p. 393, Berlin SW 19.

Norinder, H. 1935. Lightning Currents and their Variations. J. Franklin Institute 220:1. Lancaster, USA.

Norinder, H. 1935. Undersökningar över de atmosfäriska radiostörningarnas natur. Tekn. Medd. från Kungl. Telegrafstyrelsen, 1935:7-8. Stockholm.

Norinder, H. & Nordell, R. 1935. Vergleichende Untersuchungen von Rundfunkstörungen von längerer und kürzerer Dauer. Elektrische Nachrichten-Technik 12:10. Berlin.

Elgenber, A. & Nordell, R. 1936. Impulsprov på isolation för högspänningslinjer. Tekn. Tidskr. 1935:49, Elektroteknik 12.

Norinder, H. 1936. Cathode Ray Oscillographic Investigations on Atmospherics. Proceedings of the Institute of Radio Engineers 24:2. USA.

Norinder, H. & Nordell, R. 1936. Variationsformer hos radiostörningar från elektriska apparater. Tekn. Tidskr. 1936:10, Elektroteknik 3.

Norinder, H. 1936. Blixtens urladdningsegenskaper. Kosmos 13. Stockholm.

Norinder, H. 1936. Die Beziehung zwischen Rundfunkstörungen und Blitzentladungen. Elektrische Nachrichten-Technik 13:4. Berlin.

Norinder, H. 1936. The Relation between Lightning Discharges and Atmospherics in Radio Receiving. J. Franklin Institute 221:5.

Norinder, H. 1936. Atmosfäriska radiostörningar upptagna från en provningsledning för hög spänning. Tekn. Medd. från Kungl. Telegrafstyrelsen 1936:3-4. Stockholm.

Norinder, H. 1936. Radio Atmospherics from a High-Tension Line. The Wireless Engineer, August. London 1936.

Norinder, H. 1937. Lantgårdarnas åskskyddsfråga. Svenska brandskyddsföreningen. Stockholm 1937.

Norinder, H. 1937. Indirekta blixtöverspänningar på kraftledningar. Tekn. Tidskr. 1937:10, Elektroteknik 3.

Norinder, H. 1937. Rapid Variations in the Magnetic Field Produced by Lightning Discharges. Proceedings of the Physical Society 49, p. 364. Cambridge.

Norinder, H. 1937. Les surtensions causees indirectement par les coups de foudre. CIGRE Session 1937, 24 juin - 2 juillet. Paris.

Norinder, H. & Nordell, R. 1937. Impulsmotståndet hos jordarter. Tekn. Tidskr. 1937:27, Elektroteknik 7.

Norinder, H. 1938. Indirekte Blitzüberspannungen auf Kraftleitungen. ETZ 1938:5, p. 105. Berlin.

Norinder, H. 1938. Byggnadsåskledare för lantgårdar. Landsbygdens ömsesidiga brandför säkr. bol. Förening, Stockholm 1938.

Norinder, H. 1938. Impulsgenerator för höga spänningar och stora strömstyrkor. Sieverts kabelverks jubileumsskrift 1888-1938. Stockholm.

Norinder, H. 1938. Strömstyrkan i blixten. Nordisk familjeboks månadskrönika 1938:8. Stock holm.

Norinder, H. 1939. Institutet för högspänningsforskning vid Uppsala Universitet, Uppsala. - 1939. B. John F. Andersson, Några Minnesord. Tekn. Tidskr. 1939:6.

Norinder, H. & Nordell, R. 1939. Impulsmotståndet hos jordkontakter. Ibid. 1939:5, Elektroteknik 2.

Norinder, H. & Nordell, R. 1939. Influence de la nature de la terre et de la disposition des electrodes sur la resistance des prises de terre aux courants d'impulsion. CIGRE Session 1939, 29 juin - 8 juillet, p. 302. Paris.

Norinder, H. 1939, Quelques essais recents relatifs ä la determination des surten sions indirectes. CIGRE Session 1939, 29 juin - 8 juillet, p. 303. Paris.

Norinder, H. 1939. Förutsättningar för utveckling och anpassning av överspänningsskydd i kraftverksföretag. Ingenjörsklubben i Falun förhandlingar 1938. Falun.

Norinder, H. 1939. Atmosfäriska radiostörningar. Nordisk familjeboks månadskrönika 1939:7. Stockholm.

Norinder, H. 1939. Undersökningar av indirekta blixtöverspänningar på kraftledningar.
Tekn. Tidskr. 1939:26, Elektroteknik 7.

Norinder, H. 1939. Undersökningar av överspänningar på kraftledningar och deras betydelse för utveckling av överspänningsskydd. Kraft och ljus 1939:7-8. Helsingfors.

Norinder, H. 1941. Blitzforschung. Fortschritte der Hochspannungstechnik I, p. 67-94. Leipzig.

Norinder, H. 1939. Om blixtens natur. Kungl. vetenskapssocietetens årsbok 1939, Uppsala.

Norinder, H. 1941. Kathodenstrahloszilographische Untersuchung eines Blitzes. ETZ 62:28, p. 617. Berlin.

Dahle, O. 1941. Ferromagnetiska följdföreteelser vid växelströmsbelastad järntråd. Arkiv mat. astron. fys. 28 A:2. Stockholm.

Norinder, H. 1942. Åskskyddsfrågan med hänsyn till landsbygdens intressen. Landskrona.

Norinder, H. & Olsson, C. E. 1944. Blixtströmmar i lågspänningsanläggningar. Tekn. Tidskr. 1944:18.

Stoffregen, W. 1944. Ionospheric Measurements in Connection with Thunderstorm Research. Arkiv mat. astron. fys. 30 A: 19. Stockholm.

Norinder, H. 1944. Åskskydd för Södersjukhuset. Tekn. Tidskr. 1944:31 .

Norinder, H. 1944. A New Method to Measure Crest Values of Impulse Currents. Arkiv mat. astron. fys. 31 A:13. Stockholm.

Norinder, H. 1944 Bidrag till mätmetodiken med stålstavar för impulsströmmar. IVA 1944:6. Stockholm.

Norinder, H. & Dahle, O. 1945. Measurements by Frame Aerials of Currents. Arkiv mat. astron. fys. 32 A:S. Stockholm.

Stoffregen, W. 1945. Ionosphere Observations during the Solar Eclipse on September 10, 1942. Ibid. 32 B:9.

Malmquist, K. G., Norinder, H. & Stoffregen, W. 1945. On the Registration of the Exact Time of Each Exposure by Cinematographic Photography. Ibid. 33 B:3.

Norinder, H. 1946. Undersökningar av överspänningar på några svenska högspänningsledningar. IVA 1945:6. Stockholm.

Norinder, H. & Stoffregen, W. 1946. The Nature and Variation of Atmospherics Caused by Lightning Discharges. Arkiv mat. astron.fys. 33 A: 16. Stockholm.

Norinder, H. 1946. Den moderna åskforskningen. Vetenskapen just nu. Stockholm.

Stoffregen, W. 1946. Records of the Ionosphere during the total Eclipse in the North of Sweden on July 9, 1945. Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity 1946: December. Baltimore.

Karsten, O. 1947. Smälttrådars och ledningars hållfasthet mot atmosfäriska strömimpulser. Tekn. Tidskr. 1947:14.

Norinder, H. 1947. Some Aspects and Recent Results of Electromagnetic Effects of Thunderstorms. J. Franklin Institute 244:2.

Stoffregen. W. 1947. Distant Localization of Individual Atmospherics with a Cathode-Ray Direction-Finder of Unidirectional Type. Arkiv mat. astron. fys. 34 A:26. Stockholm. .

Norinder, H. & Petropoulos, G. 1948. Impulse Characteristics of the Ground under Direct Discharges and with Pointed Electrodes. Ibid. 35 A:26.

Norinder, H. 1947. Gewitterforschung in Schweden, Entwicklung und neuere Resul tate. Vortrag für den SEV am 15. Oktober 1946 in Zürich. Bulletin des SEV 1947. Zürich.

Norinder, H. 1948. Undersökningar av överspänningar på några svenska högspänningsledningar åsksäsongen 1946. IVA 1948:3. Stockholm.

Stoffregen, W. 1948. En helautomatisk apparat för kontinuerlig registrering av jonosfären. IVA 1948:3. Stockholm.

Norinder, H. & Petropoulos, G. 1948. Characteristics of Pointed Electrodes and Direct Strokes in Surge Currents to Ground. CIGRE Session 1948, 24 juin - 3 juillet. Paris.

Norinder, H. 1948. Propagation of Atmospherics. Atti del Congresso Internazionale per il Cinquantenario della scoperta Marconiana della Radio, Roma 28 settembre - S ottobre 1947. Rom.

Norinder, H. 1948. Mätningar av strömstyrkan vid åskslag till höga svenska fabriksskorstenar jämte några nya mätmetoder för snabb registrering av impulsströmstyrkor vid blixturladdningar. IVA 1948:3. Stockholm.

Norinder, H. & Karsten, O. 1948. Undersökningar av artificiella överspänningsimpulser på en telefonledning. Tekn. Medd. från Kungl. Telegrafstyrelsen 1948:2. Stockholm.

Lundquist, S. 1948. On the Angular Momentum of the Sun. Arkiv mat. astron. fys. 35 A:27. Uppsala.

Norinder, H. & Karsten, O. 1949. Experimental Investigations of Resistance and Power within Artificial Lightning Currents Paths. Ibid. 36 A:16.

Norinder, H. 1949: On the Measurements and Nature of Atmospherics Produced by Electric Discharges in Snow Squalls and from Other Sources. Tellus 1:2. Stockholm.

Norinder, H. 1949. Varizione del campo elettromagnetico dovute a scariche atmosferiche e relativi metodi di studio. Annali di Geofisica 2:2, p. 167. Rom.

Norinder, H. & Siksna, R. 1949. The Measurements of the Variation Characteristics of the Density of Small-Ions. Arkiv för Geofysik 1: 1. Stockholm.

Norinder, H. & Salka, O. 1949. The Effect of Geologic Inequalities on the Path of Lightning, as Indicated by Model Experiments. Tellus 1:4. Stockholm.

Lundquist, S. 1949. Experimental Investigations of Magneto-Hydrodynamic Waves.
The Physical Reviews 76: 12, pp. 1805-1809.

Norinder, H. & Salka, O. 1950. The Properties of Artificial Lightning Discharges against a Geologically Heterogeneous Surface. CIGRE Session 1950, 29 juin - 8 juillet. Paris.

Norinder, H. 1950. Total Duration of Lightning Strokes and Occurrence of Multiple Strokes. Tellus 2:1. Stockholm.

Norinder, H. & Salka, O. 1950. The Effect of Geological Discontinuities of Artificial Lightning Discharges as Studied in a Model Test Arrangement. Arkiv för geofy sik 1:3. Stockholm.

Siksna, R. 1950. Photographic Emulsion Method Applied to the Investigation of Radioactive Deposits from Atmospheric Air. Tellus 2:2. Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 1950. Continued Measurements of the Variation Charac teristics of the Density of Small-Ions. Arkiv för geofysik 1:7. Stockholm.

Siksna, R. 1950. Radioactivity Induced from the Atmospheric Air, Investigated with the Photographic Emulsion Method. Arkiv för geofysik 1:6, Stockholm.

Siksna, R. 1950. Variations of Large Ions, in the Atmospheric Air during Disturbed Weather Conditions. Ibid. 1: 10.

Norinder, H. & Siksna, R. 1950. Variation in the Density of Small-Ions Caused by the Accumulation of Emanation Exhaled from the Soil. Tellus 2:3. Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 1950. Variationen des Ionengehaltes in der bondennahen Luftschicht (Herrn Prof. Dr. H. Benndorf zum 80. Geburtstag gewidmet). Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie A: Meteorologie und Geophysik 3:1-2. Wien.

Norinder, H. 1951. Distanslokalisering av åskväder. Kungl. vetenskapssocietetens årsbok 1950. Uppsala.

Lundquist, S. 1950. Magneto-Hydrostatic Fields. Arkiv för fysik 2:35. Stockholm.

Lundquist, S. 1951. On the Stability of Magneto-Hydrostatic Fields. The Physical Review 83:2, pp. 307-31 1.

Norinder, H. & Salka, O. 1951. Stosswiderstände der verschiedenen Erdelektroden und Einbettungsmaterialien. Bulletin des SEV 1951:10.

Norinder, H. & Salka, O. 1951. Mechanism of Positive Spark Discharges with Long Gaps in Air at Atmo spheric Pressure. Arkiv för fysik 3:19.

Norinder, H. & Salka, O. 1951. Ionic Density of the Atmospheric Air near the Ground during Thunder Storm Conditions. Arkiv för geofysik l:16.

Norinder, H. & Salka, O. 1952. Height Variations in the Concentration of Ions near the Ground during Quiet Nights at Uppsala. Tellus 3:4. Stockholm.

Norinder, H. 1952. Recherches effectuees en Suede sur les perturbations des Lignes electriques produites par la foudre. Bulletin de la Societe franaise des Electri ciens, 7e Serie 2: 17. Paris.

Norinder, H. 1951. Thunderstorms. The Electric Field Variations Radiated from Lightning Discharges. Deuxieme reunion de la Commission mixte de Radio-Meteorologie, 16 au 18 aoüt 19S 1.

Lundquist, S. 1952. Studies in magneto-hydrodynamics. Arkiv för fysik 5: 15.

Vassy, A., Norinder, H. & Vassy, E. 1952. Spectres d'etincelles sous tres haute tension dans 1'air et temperatures de couleur. Comptes rendus des seances de 1'Academie des Sciences 1952:234, pp. 1957-1959. Paris.

Siksna, R. 1952. Measurements of Large Ions in the Atmospheric Air at Uppsala. Arkiv för geofysik 1: 18, Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 19S2. Ions Produced in a Room by Ultraviolet Light from a Quartz-Mercury Arc and by an Open Electric Heater. IVA 23:2. Stockholm.

Norinder, H. 1952. Experimental Lightning Research. J. Franklin Institute 253:5.

Norinder, H. 1952. Variations of the Electric Field in the Vicinity of Lightning Discharges. Arkiv för geofysik 1:20, Stockholm.

Norinder, H. & Karsten, O. 1952. Investigations of Resistance and Power in Experimental Lightning Diseharges. J. Franklin Institute 253:3.

Norinder, H. & Siksna, R. 1952. Variations of the Concentration of Ions at Different Heights near the Ground during Quiet Summer Nights at Uppsala. Arkiv för geofysik 1:19. Stockholm.

Norinder, H. & Salka, O. 1952. Mechanism of Long-Gap Negative Spark Discharges in Air at Atmospheric Pressure. Arkiv för fysik 5:24. Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 1952. Ions Produced in the Air at Atmospheric Pressure by Ultra-Violet Light from a Quartz-Mercury Arc. Arkiv för fysik 5:23. Stock holm.

Siksna, R. 1952. Positive Ions Formed by an Open Electric Heater. Ibid. 5:25.

Siksna, R. 1952. Mobility Spectra of Ions Formed in a Room by Negative Corona Discharge. Ibid. 5:26.

Norinder, H. & Salka, O. 1953. Screens in Long Discharges Gaps. Ibid. 6: 17.

Norinder, H. & Siksna, R. 19S2. Ions Formed by Corona Discharges. IVA 23:6.

Norinder, H. & Siksna, R. 1952. Ions Formed in a Room by Negative Wire Corona. Arkiv för fysik 6:14. Stockholm.

Norinder, H., Metnieks, A. & Siksna, R. 1952. Radon Content of the Air in the Soil at Uppsala. Arkiv för geofysik 1:21. Stockholm.

Norinder, H. 1952. Le bicentenaire de 1'invention du paratonnerre par Benjamin Franklin. Revue generale de 1'Electricite 61:11.

Norinder, H. 1952. Franklins uppfinning av åskledaren - ett 200-års minne. Kungl. veten skapsakademiens årsbok 1952. Industritidningen Norden 1952: 10. Stockholm.

Norinder, H., Siksna, R. & Metnieks, A. 1952. Radon and Thoron of the Soil-Air at Almunge. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 74:4.

Müller-Hillebrand, D. 1953. Die Influenztheorie über die Aufladung von Wasser tropfen im elektrischen Feld. Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 1953. Ions Formed in a Room by Positive Wire Corona. Arkiv för fysik 6:35. Stockholm.

Siksna, R. 1953. Mobility Spectra of Ions Formed by Positive Corona Discharge. Ibid. 6:28, pp. 279-286.

Pucher, W. 1953. Form der negativen Vorentladung in Luft bei Atmosphärendruck für Stosspannungen. Ibid. 6:37, pp. 383-393.

Pucher, W. 1953. Negativer Durchschlag von Luft in der Funkenstrecke Kugel-Platte bei Stosspannungen. Ibid. 6:36, pp. 375-382.

Vassy, A., Norinder, H. & Vassy, E. 1953. Etude spectrophotometrique d'etincelles de grande longueur dans 1'air. Ibid. 6:42, pp. 437-50.

Salka, O. 1953. Berechnung des Stosskreises. Archiv für Elektroteknik 41: 1, pp. 18-27.

Norinder, H. & Siksna, R. 1953. On the Electrification of Snow. Tellus 5:3, pp. 260-268.

Siksna, R. & Metnieks, A. 1953. Aufladung eines isolierten Rohrs bei Durchströmen von ionisierter Luft und Absorption der Ionen. Zeitschrift für angewandte Physik 5: 12, pp. 45461.

Norinder, H. & Siksna, R. 1953. Mobility of Atmospheric Small Ions during Summer Nights at Uppsala. J. Atmospheric and Terrestral Physics 1953:4, pp. 93-105.

Siksna, R. 1953. Mobility of Small Atmospheric Ions in the Air from the Ground at Uppsala. Ibid. 1953:4, pp. 106-1I l.

Lundquist, S. 1953. Stability of Orbits in a Strong-Focusing Synchrotron. Physical Review 91:4, pp. 981-983.

Norinder, H. & Siksna, R. 1954. Experiments Concerning Electrification of Snow. Arkiv för geofysik 2:3, pp. 59-89, Stockholm.

Norinder, H. & Pucher, W. 1954. Field Intensities and Charge Densities in Thunderclouds. Ibid. 2:5, pp. 97-107.

Norinder, H. 1954. Lightning Research. Fortschritte der Hochspannungstechnik 2. Leipzig.

Norinder, H., Israel, H. & Siksna, R. 1954. Das luftelektrische Potentialgefälle und der Vertikalstrom in Uppsala. Arkiv för geofysik 2:6. Stockholm.

Norinder, H. & Salka, O. 1954. The Determination of Electric Discharge Fields with a Special Klydonograph. Arkiv för fysik 8:35. Stockholm.

Norinder, H. 1954. The Wave-Forms of the Electric Field in Atmospherics Recorded Simultaneously by Two Distant Stations. Arkiv för geofysik 2:9. Stockholm.

Müller-Hillebrand, D. 1954. The Ion Capture on Polarised Drops.
Ibid. 2:10, pp. 197-225.

Hillebrand, D. M. 1954. Limitations of the Wilson Thunderstorm Theory. Ibid. 2-1 1.

Siksna, R. 1954. Two Different Breakdowns between a Positive Electrode with Small Curvature and a Plane. Arkiv för fysik 9:6. Stockholm.

Siksna, R. 1954. Some Peculiarities of the Current-Potential Characteristics of Positive Corona Discharge. Ibid. 9:7.

Norinder, H. & Siksna, R. 1955. Electric Charges Measured in the Air when Blowing Snow. Arkiv för geofysik 2: 14. Stockholm.

Hillebrand, D. M. 1954. Charge Generation in Thunderstorms by Collision of Ice Crystals with Graupel. Falling Through a Vertical Electric Field. Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 1955. Indication of the Development Stages of Positive Corona Discharge in the Atmospheric Air. IVA 26.

Norinder, H. & Salka, O. 1955. Klydonograf för massmätningar av överspänningar. Tekn. Tidskr. juni 1955.

Hillebrand, D. M. 1955. Kemiska och elektriska explosioner. Tekn. Tidskr. 85. Norinder, H. 1955. Bilen och blixten. Ratten 1955:3.

Siksna, R. 1955. Photographs of the Light Phenomena of Positive Corona. Arkiv för fysik 9:34. Stockholm.

Norinder, H. & Siksna, R. 1955. Atmospheric-Electric Elements Measured at Uppsala during the Solar Eclipse of June 30, 1954. Arkiv för geofysik 2:19. Stockholm.

Hillebrand, D. M. 1955. Zur Frage des Ursprunges der Gewitterelektrizität. Ibid. 2:18.

Hillebrand, D. M. 1955. Untersuchungen über die im Blitzplasma umgesetzte elektrische Energie und über den übertragenen Impuls. (Lic. arb.).

Siksna, R. 1955. Einige konstruktive Einzelheiten eines photoelektrischen Konden sationskernzählers. Zeitschrift Geofisica pura e Applicata. Milano.

Siksna, R. 1955. Charged Condensation Nuclei Formed in a Room by Corona Discharge when Alternating the Polarity of the Corona Potential and by Using Alternating Corona Potential. Ibid.

Lundquist, S. 1955. Subharmonic Oscillations in a Nonlinear System with Positive Damping. Quarterly of Applied Mathematics 13 .3.

Norinder, H. & Siksna, R. 1956. Continued Measurements of Ions Formed by Corona Discharge. Arkiv för fysik 10:23. Stockholm.

Norinder, H. 1956. Magnetic Field Variation of Lightning Strokes. Research of Lightning Discharges. Technical Scientific Report 1956: l.

Norinder, H. 1956. Magnetic Field Variations from Lightning Strokes in Vicinity of Thunder storms. Arkiv för geofysik 2:20. Stockholm.

Norinder, H. & Salka, O. 1956. Long Sparks from Negative Electrode with Limited Current in Air at Atmospheric Pressure. Arkiv för fysik 10:30. Stockholm.

Norinder, H., Salka, O. & Thoren, M. 1956. Åsköverspänningar i lågspänningsnät. Tekn. Tidskr. okt. 1956.

Norinder, O. & Knudsen, E. 1956. A New Method of Measuring Rapid Magnetic Field Variations from Atmospheric Electric Discharge by Using a Loop System on the Earths Surface. Arkiv för geofysik 2:23. Stockholm.

Siksna, R. 1957. On the Condensation Nuclei about the Time of Sunrise. Geofisica pura et applicata. Milano.

Metnieks, A. 1957. Ions Produced by X-Rays in the Air at Atmospheric Pressure. Arkiv för fysik 11:42. Stockholm.

Norinder, H. 1957. Magnetic Field Variations of Lightning. Research of Lig.htning Discharges. Technical Scientific Report 1957:2. Uppsala.

Siksna, R. 1957. Conduction of Electricity through Ice and Snow. 1. Discharge of a Condenser through Ice Crystals. Arkiv för fysik 1 1:43. Stockholm.

Siksna, R. 1957. Conduction of Electricity through Ice and Snow. 2. Current through a Circuit with Ice Crystal Inserted. Ibid. 11:44.

Siksna, R. & Metnieks, A. 1957. Conduction of Electricity through Ice and Snow. Ibid. 11:46.

Siksna, R. 1957. Conduction of Electricity through Ice and Snow. 3. Time Variations of the Current through a Snow-Ice Sandwich and Potential Distribution in it in Dependence on the Electric Treatment with Unipolar Potential. Ibid. 1 1:47.

Norinder, H. & Siksna, R. 1957. Ions Formed in a Room by a Polonium Ion-Genera tor. Arkiv för geofysik 2:24. Stockholm.

Norinder, H. 1957. Blixten som brandanstiftare. Brandnytt 1957:3.

Norinder, H. & Vollmer, B. 1957. Variation Form and Time Sequence of Multiple Lightning Strokes. Arkiv för geofysik 2:25. Stockholm.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1957. Atmospheric Electric Discharges from Distant Snow Squalls and Occlusion Fronts. Ibid. 2:26.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1957. Pre-Discharges in Relation to Subsequent Lightning Strokes. Ibid. 2:27.

Hillebrand, D. M. 1957. Rückwärtiger Blitzeinschlag in Häuser und Energieumsatz im eingeengten Blitzkanal. ETZ-A78 15, pp. 548-553.

Hillebrand, D. M. 1957. Om uppkomsten av elektriska fält i åskmoln. IVA 28:6, pp. 263-273. Stockholm.

Norinder, H. 1958. Development of Lightning and Thunderstorm Research in Sweden. Research Work Published in Sweden 36.

Papet-Lepine, J. 1958. La loi de decharge des nuages orageux par coup de foudre. Arkiv för geofysik 3:5.

Siksna, R. 1959. The Electrolytical Conductivity of Precipitation, Water as an Aid to the Chemical Analysis. Geofisica pura et applicata 42:1, pp. 32-41. Milano.

Hillebrand, D. M. 1958. Statisk elektricitet och explosioner. Explosionsavlastning. Tekn. tidskr. 88, pp. 1261-1269.

Heidelberg, E. 1958. Entstehung statischer Elektrizität und Vermeidung der durch sie bedingten Gefahren. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1959. Lightning Counter and Results Obtained in Sweden, during the Thunderstorm Period 1958. Teknisk-vetenskaplig forskning 30:6. Stockholm.

Siksna, R. & Lindsay, R. 1959. Air Ions Produced by a Tritium-Ion Generator. I. Ion Generators. Arkiv för geofysik 3:8. Stockholm.

Norinder, H. 1959. Lightning Discharges in Relation to Whistlers. Researches of Whistlers. Technical Scientific Report 3. Uppsala.

Norinder, H., Knudsen, E. & Vollmer, B. 1959. Multiple Strokes in Lightning Channels. Recent Advances in Atmospheric Electricity.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1959. The Relation between lightning discharges and whistlers. Planet. Space Science. Pergamon Press 1 , pp. 173-183.

Siksna, R. & Lindsay, R. 1959. Air Ions Produced by a tritium-ion generator. II. Measurement of ions in a room. Mobility. Arkiv för geofysik 3:9. Stockholm.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1959. Combined analysis of daylight photographs of lightning paths and simultaneous oscillographic records. Recent Advances in Atmospheric Electricity.

Hillebrand, D. M. 1959. Der elektrische Sandstorm und verwandte Erscheinungen. ETZ 24, pp. 837-844. Berlin.

Hillebrand, D. M. 1960. Corona Discharges in Explosive Gas-Air Mixtures. The Fourth Internatio nal Conference on Ionization Phenomena in Gases, Uppsala 17-21 August 1959. Amsterdam.

Hillebrand, D. M. 1960. Kann die Blitzbahn beeinflusst werden? Die Umschau 10, pp. 310-313. Frankfurt am Main.

Hillebrand, D. M. 1960. Åskrisk och åskskydd. Tekn. Tidskr. 90, pp. 625-631.

Hillebrand, D. M. 1960. Åskans skadeverkningar. Brandskydd 1960:4, pp. 55-60.

Hillebrand, D. M. 1960. Åskintensiteten i Sverige. Elteknik 1960, pp. 59-65.

Hillebrand, D. M., Johansen, O. & Soraoja 1960. Results of Lightning Counter Measurements in Sweden, Norway and Finland. CIGRE 330. Paris.

Hillebrand, D. M. 1960. Über die Beanspruchung und Bemessung von Blitzschutz anlagen. Elektrotechnik und Maschinenbau 1960:15/ 16.

Hillebrand, D. M. 1960. Åskan och kyrkan. Tidskrift för pastoratsförvaltning 14:7.

Hillebrand, D. M. 1960. Blitzableiter für kleinere Gebäude. Uppsala. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1960. Byggnadsåskledare och elektriska ledningar. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1960. Åskledare för mindre byggnader. (Broschyr)

Hillebrand, D. M. 1960. Gör ett blixtskydd för 50 kronor. Expressen.

Hillebrand, D. M. 1960. Blitzforschung am Monte San Salvatore.
ETZ-A 81:23, pp. 822-824. Berlin.

Papet-Lepine. J. 1960. Contribution au calcul des surtensions induites par la foudre dans les lignes de transport d'energie electrique. Paris.

Siksna, R. & Eichmeier, J. 1960. Fluctuations in the concentration of artificially produced air ions in a closed room. Arkiv för geofysik 3:13.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1961. Recent results in the investigation of the relation between lightning discharges and whistlers. Planet. Space Science 5, pp. 46-49.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1960. Multiple Lightning discharges followed by whistlers. Arkiv för geofysik 3:12.

Siksna, R. & Schmeer, J. 1960. On the recording of rapidly fluctuation concentration of air ions. Ibid. 3:14.

Hillebrand, D. M. 1960. On the frequency of lightning flashes to high objects - a study on the Gulf of Bothnia. Tellus 12:4. Stockholm.

Hillebrand, D. M. 1960. Measurements of Rapid Magnetic Field Changes in Lightning Discharges. Elteknik 1960:7, pp. 110-112.

Hillebrand, D. M. 1961. Zur Physik der Blitzentladung. ETZ-A 82:8, pp. 232-249. Berlin.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1961. Lightning discharge paths photographed in daylight and analysed by simultaneous variations of magnetic field components. Arkiv för geofysik 3: 19. Stockholm.

Papet-Lepine, J. 1961. Sur le calcul du taux d'ionisation dans un gaz faiblement ionize en presence d'un champ electrique. Arkiv för fysik 19:4. Stockholm.

Papet-Lepine, J. 1961. Contribution to the calculation of lightning surges induced in electric transmission lines. Uppsala. (Stencil)

Norinder, H. & Knudsen, E. 1961. Some features of thunderstorm activity. Arkiv för geofysik 3: l8. Stockholm.

Hillebrand, D. M. 1961. The Physics of the Lightning Discharges. ETZ-A 82:8, pp. 232, 249. Berlin.

Hillebrand, D. M. 1961. Atmospheric Electricity. Reflections upon a book. Elteknik 1961:4. Stock holm.

Papet-Lepine, J. 1961 . Electromagnetic radiation and physical structure of lightning discharges. Arkiv för geofysik 3:20. Stockholm.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1961. Occurrence of different kinds of whistlers activity. Ibid. 3: 17.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1963. Comments on distinct types of musical atmospherics in their relation to thunder storm activity. Planet. Space Science 1963.

Ryzko, H. & Hillebrand, D. M. 1961. The Influence of Chemical Products left by spark in the air on the Impulse Breakdown Voltage of Enclosed Air Gap. Fifth International Conference on Phenomena in Gazes, Munich 1961. Amsterdam.

Gruden, M. 1961. Some properties of harmonic bivectors and their application to the theory of electromagnetic waves. Arkiv för fysik 20:32. Stockholm.

Lampe, W. & Hillebrand, D. M. 1961. Measurements of the Electric Field in Hazardous Atmospheres. Elteknik 1961:8.

Lampe, W. 1962. Triggerung von Stossgeneratoren mit weitem Arbeitsbereich. ETZ-A 83: 18.

Knudsen, E. & Norinder, H. 1962. Different types of musical atmospherics and their relations to lightning discharges. Arkiv för geofysik 4:5. Stockholm.

Siksna, R. 1962. Variation of the Thermal Noise Produced in a Resistor with Respect to its Resistance. Elteknik 1962:5, pp. 13-15. Norrköping.

Siksna, R. 1961. An Ionometric Counter for Condensation Nuclei. Geofisica pura e applica ta 50, pp. 23-36. Milano.

Hillebrand, D. M. 1962. Zur Frage wirtschaftlicher Probleme des Blitzschutzes. Elektrotechnik und Maschinenbau 7. Wien.

Hillebrand, D. M. 1962. The Collection of lightning flashes by towers and high-tension lines. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1962. The Magnetic Field of the Lightning Discharge. Central electricity genera ting board. Central Electricity Research Laboratories. Leatherhead Internatio nal Conference 7th-l lth May, Gas Discharges and the Electricity Supply Indus try. Uppsala. (Stencil)

Papet-Lepine, J. 1962. Ionization conditions in a lightning channel in relation to multiple strokes. Arkiv för geofysik 4:4. Stockholm.

Papet-Lepine, J. 1962. Analysis of the variations of the magnetic field of lightning discharges and variations of the electromagnetic field at distances from lightning discharges. Second Summary Report. (Stencil)

Papet-Lepine, J. 1962. Circuit Description of the Thunderstorm Warning Apparatus. (Stencil) - 1962. Åskvarnare. Montage och arbetssätt. (Stencil)

Ryzko, H. 1962. Impulse breakdown voltages of sphere-plane gaps in air containing ozone and nitric oxides. Central electricity generating board. Central Electricity Research Laboratories, Leatherhead. International Conference 7th-llth May, Gas Discharges and the Electricity Supply Industry. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1962. Beeinflussung der Blitzbahn durch radioaktive Strahlen und durch Raumladungen. ETZ-A 83, pp. 152-157.

Hillebrand, D. M. 1962. The protection of houses by lightning conductors. An historical review. J. Franklin Institute 274: l.

Hillebrand, D. M. 1963. Die Bemessung von Blitzableitern aufgrund geschichtlicher Betrachtungen. ETZ-B 15: 10, pp. 273-279.

Vlastos, A. 1962. Measurements of the electric field in hazardous atmospheres by means of an electrode and a static voltmeter. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1962. Gebäudeblitzschutz im Spiegel der Blitzforschung. VFDB Zeitschrift 1962:3.

Siksna, R. & Westermark, T. 1962. Några aktuella problem rörande luftburna joner. Svensk naturvetenskap. Stockholm.

Hillebrand, D. M. 1963. Practical Experience with the CCIR Lightning Counter. Xth Plenary Assembly CCIR, New Delhi. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1963. Lightning Counters. CIGRE Study Committee 8. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1963. Lightning Counters I. The Change in electric field due to lightning strokes, with reference to its effects on lightning counters.
Lightning Counters II. The effect of changes of electric field on counter circuits. Arkiv för geofysik 4: 10 och 11.

Norinder, H. 1963. Relations between lightning discharges and different types of musical atmospheres. Report at Third International Conference on Atmospheric and Space Electricity. Montreux, Switzerland. (Stencil)

Norinder, H. 1963. Magnetic field variations in vicinity of lightning discharges. Final scientific report. Uppsala. (Stencil)

Norinder, H. 1963. Researches of whistlers phenomena. Final report. Uppsala. (Stencil)

Norinder, H. & Knudsen, E. 1963. Some different types of whistlers in relation to simultaneous thunderstorm activity. Arkiv för geofysik 4: 14. Stockholm.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1962. Magnetic field variations in the vicinity of lightning discharges in relation to their channels. Proceedings of the International Conference Held at the Central Electricity Research Laboratories, Leatherhead. Gas Discharges and the Elec tricity Supply Industry. London.

Siksna, R. 1961. Some Topics concerning Experimental Investigation of Air Ions. Proceedings of International Conference on Ionization of the Air. Philadelphia. October 16-17, 1961.

Lampe, W. 1963. Der Durchschlagmechanismus positiver, langer Funken in atmo sphärischer Luft bei Stosspannung. Archiv für Elektrotechnik 47:6, pp. 38808. Berlin.

Hillebrand, D. M. 1963. Lightning-protection. Proceedings of the Third International Conference on Atmospheric and Space Electricity, Session 8. l.1963. Montreux. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1963. Zur Frage des Kugelblitzes. Elektrie 1963:7.

Hillebrand, D. M. 1963. The reliability of the counter, the interpretation of counting-results. International Conference on Large Electric Systems in Trondheim 1963. Study Committee 8 (Lightning and surges). Working Group: Lightning counter. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1963. Testing of lightning counters. (Stencil)

Siksna, R. 1963. On the Charging of Condensation Nuclei by Air Ions. J. Recherches Atmospheriques 1963.

Siksna, R. 1963. Air Ions Measured in Rooms with Enhanced Counters of Naturally Produ ced Radon. Arkiv för geofysik 4:15.

Hillebrand, D. M. 1963. 1963 års rapport om blixträknare, 6 års blixträkning i Sverige. Uppsala. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1963. IVA Åskkommitte 1958-1962, Rapport över blixträknare.

Hillebrand, D. M. 1963. IVA. 1959 års rapport över blixträknare.

Hillebrand, D. M. 1963. IVA. 1960 års rapport över blixträknare.

Salka, O. 1963. Av mantelströmmar alstrade överspänningar i jordkablar. Tele 1963:4.

Hillebrand, D. M. 1963. Torbern Bergman as a Lightning Scientist. Tekniska museets årsbok, Daedalus.

Hillebrand, D. M. 1964. Probleme der Gewitterforschung des Blitzschutzes. ETZ-B 16.

Scuka, V. 1963. Results Obtained with the Malan Counter in the 1963 Thunderstorm Season in Switzerland. (Stencil)

Vlastos, A. 1963. Determination of the Response of High-voltage Measuring Systems. (Stencil)

Vlastos, A. 1963. Field-strenght Ratios in an Electrostatic Field. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1963. Electrostatically Initiated Explosion of Sugar Dust in Air Investigations at Köpingsbro in 1961. (Stencil)

Hillebrand, D. M. 1964. Experiments with Lightning Ground-Flash Counters. Elteknik 1964:7, pp. 59-68.

Scuka, V. 1965, Measurements of the Electric Fields of Thunderstorms in the ELF and VLF Ranges in Connection with Lightning-counter Investigations. Uppsala.

Hillebrand, D. M. 1965. Lightning Protection. Proceedings from the Conference in Montreux 1965: Problems of Atmospheric and Space Electricity. Amsterdam.

Hillebrand, D. M. 1965. Ball Lightning. Ibid.
Hillebrand, D. M. 1965. Comment. Ibid.
Hillebrand, D. M. 1965. Theory of the Stepped and the Dart Leader. Ibid.

Siksna, R. 1964. Coefficients of Volume Recombination and Some Derived Charac teristics of Air Ions. Pure and Applied Geophysics 59:3, pp. 234-255.

Siksna, R. 1966. The recombination or combination time in expressions for volume recom bination and Tellus 18:2.

Siksna, R. 1964. The Mean free Path in the Recombination of Air Ions. Arkiv för geofysik 4:23.

Siksna, R. 1964. Continuous recording of small air ions in closed rooms. Arkiv för fysik 4:29.

Siksna, R. 1964. The lifetime of the air ions and other aerosol part.

Lundquist, S., 1965. Some Observations Concerning High Current Channels in Air. VII International Conference on Phenomena Ionized in Gases. Belgrad. (Stencil)

Lundquist, S. 1965. Utredning angående vissa verkningar av blixtnedslag på minor i havet. (Stencil)

Lundquist, S. & Weissglas, P. 1965. Några plasmafenomen i fasta kroppar.

Lundquist, S. & Scuka, V. 1965. Measurements of the near IR radiation of the lightning flashes. VIIth International Conference on Phenomena in Ionized Ga ses. Belgrad. (Stencil)

Lindeberg, S. 1965. Experimentell undersökning av urladdning i saltvatten. (Stencil)

Vlastos, A. 1964. The Breakdown of the Atmospheric Non-Homogeneous Field under Impulse Voltage. (Stencil)

Vlastos, A. 1964. On the Influence of D. C. Corona Discharges on the Breakdown Probability in the Non-Homogeneous Field. (Stencil)

Vlastos, A. 1965. Laboratorieövning. Mätning av stöthögspänningar i Mikrosekundtidskala. (Stencil)

Lundquist, S. 1966. Some Observations on High Current Channels in Air with Application to the Lightning Discharge. Arkiv för fysik 31:12.

Herlitz, S. Magnetohydrodynamic Stability of the pinch. (Stencil)

Scuka, V. 1966. Electromagnetic Radiation of Lightning Flashes and Atmospheric Noise at 27 kc/sec. in Europe. RVK 66, Göteborg B 14. (Stencil)

Ryzko, H. 1964. Transition from multipleavalanche to singleavalanche mechanism in the breakdown of air in a homogeneous field. Arkiv för fysik 25:35.

Ryzko, H. 1965. Drift velocity of electrons and ions in dry and humid air and in water vapour. Proceedings of the Physical Society 85. Bristol.

Ryzko, H. 1966. Measurements of Ionization and electron-attachement coefficients in hu mid air. Proceedings of VII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Belgrad.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1966. Simultaneous analyses of whistlers at three adjacent recording stations at high magnetic latitudes in Sweden. Arkiv för geofysik 5:14. Stockholm.

Willby, B. 1966. Very low frequency radiation from lightning discharges. Arkiv för geofysik 5:7. Stockholm.

Norinder, H. 1966. Thunderstorm and Lightning Research in Sweden. The Bulletin. 1966.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1966. Some antenna effects from lightning discharges in different channels. Arkiv för geofysik 5:12. Stockholm.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1966. Frequency analysis of the magnetic-field components of vertical lightning discharges in the vicinity of their channels. I. Ibid. 5: 13. Stockholm.

Ryzko, H. 1966. Ionization, attachement and drift velocity of electrons and ions in dry air, humid air and water vapor. AUU, Abstracts Diss. Science 67. Uppsala.

Ryzko, H. 1966. Ionization, attachement and drift velocity of electrons in water vapor and dry air. Arkiv för fysik 32: 1.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1966. The existence of echoes from unusual whistlers. Arkiv för geofysik 5:8. Stockholm.

Norinder, H. & Knudsen, E. 1966. Frequency spectrum of atmospherics generated by multiple lightning dis charges. Ibid. 5:6.

Vlastos, A. 1966. Breakdown of air in the nonhomogeneous field. Proceedings IEE 113:5, p. 921.

Lundquist, S. 1966. Some observations concerning high current channels in air. Proceedings of International Conference on Phenomena in Ionized Gases l, p. 797. Belgrad.

Lundquist, S. & Weissglas, P. 1964. En elementär diskussion av några plasmafeno men i fasta kroppar. (Stencil)

Institutet för högspänningsforskning. 1965. Inledning till högspänningstekniken, kompendium. (Stencil)

1966. Institutet för högspänningsforskning. (Broschyr)

Hillebrand, D. M., Johansen, O. & Saraoja. 1965. Lightning-counter measurements in Scandinavia. Proceedings IEE 112:1.

Sjölund, A. & Stenflo, L. 1967. Parametric Coupling Between Ion Waves and Electromagnetic Waves. Applied Physics Letters 10:7.

Siksna, R. 1967. The role of the water substance in the structure and by production of ions in the ambient atmospheric air. (Stencil)

Ryzko, H. & Åström, E. 1967. Electron Attachment-Detachment Processes in Dry Air.
J. of Applied Physics 38: l, pp. 328-330.

Lundquist, S. 1967. Plasmafysik och Elektriska urladdningar.
Svensk Naturvetenskap 1967.

Lundquist, S, & Vlastos, A. Åskledare för kyrkor. (Stencil)

Lundquist, S, & Vlastos, A. 1967. Åskskydd för mindre byggnader. Uppsala.

Vlastos, A. 1967. On Electrically Exploding Conductor Discharges. AUU, Abstracts Diss. Science 103. Uppsala.

Vlastos, A. 1967. The use Exploded Wire in Detecting Spark-gap; switch de-ionization. Arkiv för fysik 35:23. Stockholm.

Vlastos, A. 1967. On Electrically Exploded Wire Discharges. Ibid. 35:24.
Vlastos, A. 1967. Current pause in Exploding-Wire Discharges.
J. of Applied Physics 38: 13.

Herlitz, S. 1968. Deformation of Liquid Drops and Gas Bubbles in an Electrostatic field. UURIE 5.

Månsson, S. O. 1968. Åskskydd för lantbruksbyggnader. Sammanställning och ana lys av ekonomiska och statistiska uppgifter. UURIE 6.

Stevefelt, J. 1968. Spectroscopic Study of Recombination in the Rarly Afterglow of a Helium Plasma. (Lic. avhandling)

Salka, O. 1968. Direct-Voltage Lichtenberg Figures. Arkiv för fysik 38:4. Stock holm.

Pettersson, A. & Öhlund, L. 1968. En spektroskopisk undersökning av exploderande trådar. (Stencil)

Salka, O. En översikt över urladdningar i långa gap vid stötspänningar. (Stencil)

Ödlund, L. 1966. Mätningar av luftjonkoncentration vid coronaurladdningar. (Stencil)

Ödlund, L. 1968. Some measurements done with ion counters built at the Institute for High Voltage Research, Uppsala. (Stencil)

Ödlund, L. 1966. Laddade partiklar i bilavgaser. UURIE 7.

Bohlin, C. 1966. Några preliminära studier av höga strömmars inverkan på byggnadskonstruktioner. (Stencil)

Braun, J. 1967. Auxiliary ionization: A low conductivity approach in closed cycle MHD research. Plasma Physics 9, pp. 93-94.

Ödlund, L. 1967. Elektrodeffekten. (Stencil)

Vlastos, A. 1968. Restrike Mechanisms of Exploding Wire Discharge. J. of Applied Physics 39:7, pp. 3081-3087.

Lundquist, S. & Eschricht, Å. 1969. Åskskydd för moderna byggnadskonstruktioner. Etapp Ia: Plåtkonstruktioner. UURIE 10.

Vlastos, A. 1968. The re-strike channels of exploding wires. UURIE 8. - 1968. Artificial lightning. (Stencil)

Vlastos, A 1969. Transients in series circuits. UURIE 9.
Vlastos, A 1968. The re-restrike channel resistance of thin exploding wires. UURIE 7.

Schäning, B. & Scuka, V. 1968. Results of Measurements of the Atmospheric Radio Noise at 27 kc/V at Fixed Measuring Stations in northern, central and south eastern Europe. Tellus 21: l.

Siksna, R. 1969. Hydrogen Bonds in the Structure of Liquid water. UURIE 11. (Stencil)

Pisler, E. 1969. The Electrical Discharge of Isolated Water Drops. Lic. avhandling. (Stencil)

Adhikari, T. 1969. Atmospheric Model. UURIE 12.

Lundquist, S. & Salka, O. 1969. Statisk Elektricitet - En översikt.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1969. Operationsförstärkare, en introduktion,
UURIE 13.

Lundquist, S. & Scuka, V. 1967. Time-resolved radiation from lightning. (Stencil)

Öhlund, L. 1969. Mätningar av luftjonkoncentration i Gärdesskolan, Stockholm.
UURIE 14.

Lundquist, S., Pisler, E., Scuka, V. & Öhlund, L. 1969. On the spectral emission from lightning and similar electrical discharges. UURIE 15.

Öhlund, L. 1969. Några försök med Lichtenbergsfigurer mot vattendroppar. (Stencil)

Pisler, E. & Scuka, V. 1969. Recent Developments in Lightning Research. (Stencil)

Scuka, V. 1969. An optical ground flash counter. UURIE 16.

Lundquist, S. & Scuka, V. 1969/1970. Some time correlated measurements of optical and electromagnetic radiation from lightning flashes. UURIE 18 och Arkiv för geofysik 5:39.

Scuka, V. 1969. Blixt och Åskvarning. UURIE 17.

Lundquist, S. 1969. On the Hydromagnetic Viscous Flow generated by a Diverging Electric Current. Arkiv för fysik. Stockholm.

Scuka, V. 1969. On the Radiation from Lightning Flashes. AUU, Abstracts Diss. Science 142. Uppsala.

Lundquist, S. 1969. Harald Norinder, Minnesteckning. Kgl Vetenskaps-Societetens Årsbok. Uppsala.

Atkinson, W. & Pisler, E. 1969. The Participation of Water Particles in Atmospheric Discharges. UURIE 19.

Atkinson, W., Lundquist, S. & Fahleson, U. 1969. The Electric Field Existing at Stratospheric Elevations as Determined by Tropospheric and Ionispheric Boundary Conditions. KTH 69:35. (Stencil)

Vlastos, A. 1969. The resistance of thin exploding wires. IX International Conferen ce on Ionized Gases 346. Bukarest.

Vlastos, A.1969. Restrike Channel Resistance of thin Exploding Wires.
J. of Applied Physics 40, p. 4752.

Vlastos, A. & Wük, B.-Å. 1969. Ir-Termogram av nedsmutsade isolatorer vid lik-och växelström. UURIE 20.

Scuka, V. 1969. Electronic optical system for lightning research. Arkiv för geofysik 5:38. Stockholm.

Vlastos, A. 1969. A study of a surge-current generator and its voltage and current measuring circuits. (Stencil)

Lundquist, S. 1970. Åskskydd för moderna byggnadskonstruktioner. UURIE 21.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1970. Undersökning av elektrostatisk uppladdning vid högtrycksmålning. UURIE 22.

Pisler, E. & Adhikari, T. 1970. Numerical calculation of mutual capacitance between two equal metal spheres. Physica Scripta 2:3.

Uppsala universitet. Institutet för högspänningsforskning, Husbyborg. (Broschyr)

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1970. Statisk elektricitet. Maskinbefälet 4.

Lundquist, S. 1970. Atmosfärisk elektricitet och Blixt och dunder. Forskning och Framsteg 1970:4.

Siksna, R. 1970. Relation between general and atmospheric physics particularly concerning atmospheric ions. UURIE 23.

Siksna, R. 1970. Triplet (3) and singlet (10g, l+) states of the oxygen molecules OZ and related molecular ions. UURIE 24.

Öhlund, L. 1971. En optisk undersökning längs isolatorytor. UURIE 25. Institutet för högspänningsforskning. Årsrapport 60-70. (Stencil)

Pisler, E. 1971. Breakdown voltage between 1.5 mm diameter metal spheres.
UURIE 26.

Scuka, V. 1971 . Atmosfärisk elektricitet och atmosfäriska urladdningar. (Stencil)

Lundquist, S. & Vlastos, A. 1970. Temperature of the Restrike Channels of Exploding Wires. J. of Applied Physics 41:12.

Pisler, E. & Adhikari, T. 1971. The electric field on the axis of symmetrical sphere gap. UURIE 27.

Lundquist, S. 1971. Elektriska klimatet i bostäder. Byggmästaren febr. 1971.

Siksna, R. 1970. Relation between general and atmospheric physics particularly concerning atmospheric ions. UURIE 23.

Siksna, R. 1971. A symmetrical aspiration condenser for the simultaneous recording of atmospheric ions of both polarities. UURIE 28.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1971. Dangerous electrostatic charging at airless spray-painting. UURIE 29. Statisk Electricitet. 1971.

Atkinson, W., Lundquist, S. & Fahleson, U. 1971. The Electric Field Existing at Stratospheric Elevations as Determined by Tropospheric and Ionospheric Boundary Conditions. The Review Pure and Applied Geophysics 84, pp. 46-56.

Lundquist, S. 1971. Bilavgaserna ökar luftelektriciteten. Forskning och Framsteg 1971:2.

Pisler, E., and W.R. Atkinson, "Atmospheric Electrical Discharges in the Presence of Water and Ice Particles," Journal of Geophysical Research, Vol. 76, No. 12, April 20, 1971.

Johansson, R., Lundquist, S. & Scuka, V. 1971. Finns det samband mellan elektricitet (atmosfärisk) och människans funktion? FOA Rapport C2461-70.

Lundquist, S. 1971. Den mystiska kulblixten. Forskning och Framsteg 1971:4.

Pisler, E. 1971. Atmospheric Electrical Discharges in the Presence of Water. AUU, Abstrcts Diss. Science 179.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1971. Elektrostatisk uppladdning av spray.
UURIE 31.

Lundquist, S., Laufke, H., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1971. Statisk elektricitet i industrimiljö. Skåne. UURIE 32.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. Statisk elektricitet. I samarbete med Svenska Brandförsvarsföreningen. (Kurskompendium.)

Siksna, R. 1971. The Structure of the Aggregates formed by Means of Hydrogen Bonds between Molecules of some Organic Substances and Water. UURIE 33.

Lundquist, S., Murty, R., Rosen, V. & Scuka, V. 1971. Theoretical Model Studies of Small and Large Ion Fluctuations in the Atmosphere. UURIE 35, Physica Scripta 4:6.

Lundquist, S. & Pisler, E. Elektrostatiska filter. Teori I.

Lötberg, E. & Högberg, R. 1972. Redovisning av bildmaterial från undersökning av långa gnistor med hjälp av bildvandlarkamera. UURIE 36.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1972. On the Discharge of Static Electricity from an Insulator Surface. Field and Energy Calculations. UURIE 37.

Asp, G. 1972. Ett automatiskt åskpejlingssystem. Examensarbete vid civ. ing. ut bildn. UURIE 38.

Lundquist, S., Scuka, V. & Adhikari, T. 1972. On the Dynamic Behaviour of Thunderstorm Clouds. UURIE 39.

Awunor-Renner, E., Scuka, V. & Siksna, R. 1971. Transient phenomena in the aspiration condenser, l. UURIE 41.

Lundquist, S., Laufke, H., Lövstrand, K. G. & Fredholm, O. 1972. Statisk elektrici tet i industrimiljö, 2. Orienterande undersökningar, Mellansverige. UURIE 42.

Scuka, V. 1972. The Lightning-Flash Counter recommended by CIGRE. UURIE 43.

Salka, O. & Lundquist, S. Sammanbrott i gasmättad transformatorolja med varierande renhet och fuktighet. (Stencil)

Ström, L. 1972. Deposition of Aerosol Particles in Electrically Charged Membrane Filters. AB Atomenergi AE-450. Akad. avh.

Fredholm, O. 1972. Människans känslighet för elektrostatiska gnistor. Kortfattad litteratursammanställning. UURIE 44.

Lundquist, S. 1972. Vad händer när åskan går? Försäkringstidningen 1972:7.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1972. Front mot gnistan som tänder. Nordsjödag om stat. el. (Broschyr)

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1972. Statisk elektricitet som orsak till tankexplosioner. Maskinbefälet 1972:6.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1972. Undersökning av antändningsrisken på grund av elektrostatisk uppladdning av ånga från ångejektorer. UURIE 45.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1972. Statisk elektricitet.Brandförsvar 1972: 12.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1972. On the discharge of static electricity from an insulator surface. J. of Physics E:Scientific Instruments 5.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1973. Ledande skor. Information: Statisk elektricitet 1973:1, UURIE 51.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1973. Han är så laddad att han tänder bensin. Saxons 1973: I 1 .

Lundquist, S. 1972. Åskskydd - principer och behov. Byggforskningens informa tionsblad B 1 1.

Lövstrand, K. G. 1973. Elimination of Static Electricity from Insulator Surface with Influence Eliminators. UURIE 47.

Fredholm, O. 1973. En studie av eliminatorer för statisk elektricitet. UURIE 46.

Fredholm, O. 1973. On hazards in industry caused by static electricity and methods for their elimination. AUU, Abstracts Diss. Science 251. Uppsala.

Lövstrand, K. G. 1973. Studies of generation and dissipation of static electricity in industry. AUU, Abstracts Diss. Science 250. Uppsala.

Siksna, R. 1973. Water clathrates I. UURIE 48.

Lövstrand, K. G. & Fredholm, O. 1973. Elektrostatisk uppladdning av personer vid urstigning ur bil. UURIE 49.

Fredholm, O. 1973. A study of Eliminators for Static Electricity. UURIE S2.

Mode, A., Person, P.-O., Pettersson, G. A., Söderlund, L. & Wyke, K. 1973. Åsköverspänningar och deras inverkan på teleanläggningar. Tele 1973: 1.

Lundquist, S. 1973. Blitzschutz für das Schwedische Kernkraftwerk "Ringhals". Konferens i Portoroz, Jugoslavien.

Johansson, R., Lundquist, S. & Scuka, V. 1973. Finns det samband mellan atmosfärisk elektricitet och människans funktion? FOA 2 rapport C2651-HS.

Siksna, R. 1973. Water Clathrates II. UURIE S3.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1973. Statisk elektricitet. Skandinavisk tidskrift för färg och lack 1973:9.

Awunor-Renner, E. 1973. Transient phenomena in the aspiration condenser. 2.
UURIE S0.

Johansson, R., Lundquist, A. G., Lundquist, S. & Scuka, V. 1973. Finns det samband mellan atmosfärisk elektricitet och människans funktion? 3, SO Hz Fältvariationer. FOA 2 rapport C2627-HS.

Institutet för högspänningsforskning. 1973. Informationsblad Statisk elektricitet: "Öppen hantering av brandfarliga varor" . 1973-09-26.

Johansson, R., Lundquist, A. G., Lundquist, S. & Scuka, V. 1973. Informationsblad Statisk elektricitet: "Ledande golv". 1973-09-2S.

Johansson, R., Lundquist, A. G., Lundquist, S. & Scuka, V. 1973. Informationsblad Statisk elektricitet: "Urladdningar vid pejling i tankar och cisterner". 1973-09-26.

Johansson, R., Lundquist, A. G., Lundquist, S. & Scuka, V. 1973. Informationsblad Statisk elektricitet: "Uppladdning av personer i brand farlig miljö" . 1973-10-29.

Lundquist, S. 1973. Blixt och blixtskydd. (Stencil)

Fredholm, O. 1973. Människans känslighet för elektrostatiska gnistor. Byggmästaren 1973:9.

Scuka, V. Skydd mot följderna av blixtinslag. (Stencil)

Awunor-Renner, E. 1974. An investigation in to the operation of two small ion counters and the construction of large ion counter. UURIE S4.

Salka, O. Urladdning i olja. Sammanfattning av experimentella undersökningar och teoretiska studier. Rapporter 1-23. (Stencil)

Lundquist, S., Scuka, V. & Vedda, D. 1974. Some statistical features of discharging processes in thunderclouds. CIGRE August 1974, UURIE 67.

Lundquist, S. 1974. Tillämpad elektroteknik. Elektrisk hållfasthetslära med tillförlit lighetsteknik.

Fredholm, O., Lundquist, S. & Lövstrand, K. G. 1974. Statisk elektricitet inom industri och näringsliv - en översikt. (Stencil)

Fredholm, O., Lundquist, S. & Lövstrand, K. G., Åskskydd för byggnader. 1974. Kurskompendium i samarbete med svenska brand försvarsför. (Stencil)

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1974. Golvresistansmätning och golvresistans. En förenklad mätmetod. UURIE SS.

Siksna, R. 1974. Water Clathrates formed in Supercooled Fog. UURIE S6. Scuka, V. 1974. Lightning strike to a CESSNA-421 aircraft. UURIE S8.

Schäning, B. & Scuka, V. 1973 Results of ship-borne atmospheric radio noise measurements at 27 kHz on the North Atlantic during winter. Tellus 26:4.

Bohlin, C. 1974. Åskskydd och Brandlarm. UURIE S9.

Institutet för högspänningsforskning. 1974. Informationsblad: Åskskydd för Segelbåtar. Maj 1974.

Institutet för högspänningsforskning. 1974. Informationsblad Åskskydd: "När åskan går - regler och råd" . Juli 1974.

Awunor-Renner, E. 1974. The fluctuations in air ion densities viewed from the frequency domain. UURIE 57.

Awunor-Renner, E. 1974. A Study of the Fluctuations in Atmospheric Ion Density. AUU, Abstracts Diss. Science 325. Uppsala.

Bergstrand, B. 1974. Urladdningar av kondensator över gnistgap i vatten. Examensarb.

Institutet för högspänningsforskning. 1975. Sömsvetsad rostfri plåt som blixtskydd. UURIE 62.

Scuka, V. 1975. Åsköverspänningar i metalliska ledare ovan mark vid blixtinslag i omgivande terräng. UURIE 63.

Scuka, V. 1975. Elektriska egenskaper hos ledare på och i mark vid höga frekvenser blixtströmmens front. UURIE 64.

Scuka, V. 1975. Elektrisk påkänning på ledare i mark genom blixturladdningar. Ett statis tiskt betraktelsesätt. UURIE 65.

Scuka, V. 1975. Elektrisk och magnetisk skärmning av ledningar och apparater. UURIE 66. - 1975. Åskskyddsjordning. UURIE 68.

Lundquist, S., Scuka, V., Bohlin, C. & Högberg, R. 1975. Åskskydd för oljelagring i berg. UURIE 69.

Lundquist, S., Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1974-1975. Statisk elektricitet. Elinstallatören 1974:10-12, 1975:1-2.

Scuka, V. 1975. Skydd av elektronisk utrustning mot atmosfäriska överspänningar. UURIE 70.

Scuka, V. & Assis, E. 1975. Stöttålighet för elektroniska styrsystem. UURIE 71. - 1975.

Scuka, V. & Assis, E. , Överspänningsskyddskomponenter. Typ Gasurladdningsrör. I, II, III. UURIE 72.

Scuka, V. & Assis, E. , Institutet för Högspänningsforskning. 1975. Åska och blixturladdning. UURIE 73.

Csenki, W. 1975. Elektriska urladdningars verkan på mikroorganismer i vatten. UURIE 61.

Lundquist, S. 1975. Flitig städning smutsar ner. Forskning och Framsteg 1975:3.

Pisler, E. 1975. Energy Measurements of the Gas Bubble Expanding in the Water.
UURIE 77.

Pisler, E. 1975. Uppladdning och urladdning av kondensator. UURIE 78.

Aina, I. & Scuka, V. 1975. Metal Roofing as Lightning Protection. UURIE 74.

Aina, I. & Scuka, V. 1975. A Portable Lightning Flash Counter. UURIE 75.

Aina, I. 1975. Lightning Protection and the Effect of Space Charge on Streamer Channels. UURIE 76.

Pisler, E. & Rosen, V. 1975. Grounded Metal Sphere in a uniform Field in front of a Grounded Metal Plane. UURIE 79.

Johansson, S. 1975. Matematisk modell av en kraftledningsstolpe för åsköverspän ningsberäkningar. Civ. ing. arb. Teknikum. UPTEC 75 67E. (Stencil)

Lundquist, S. & Pisler, E. Elektrohydrodynamisk behandling av material. (Stencil)

Pisler, E. Elektrohydraulisk behandling av material. (Stencil)

Csenki, V. Resistansen i vatten vid spetsplan elektrokonfiguration. (Stencil)

Laufke, H. 1975. Statisk elektricitet i industrimiljö. UURIE 60.

Institutet för högspänningsforskning. Åskskydd för villa. Broschyr utgiven av Trygg-Hansa.

Lövstrand, K. G. 1975. On the discharge of static electricity with induction elimina tors. Inst. Phys. Conf. Ser. 27, Chapter 3.

Lundquist, S. & Laufke, H. A Method for Quantification of Fire Risk in Industry. (Stencil)

Lövstrand, K. G. & Laufke, H. 1975. Utrustning för mätning av brännbara ång-luft blandningar och statisk elektricitet i industriell miljö. UURIE 61.

Fredholm, O., Laufke, H. & Lövstrand, K. G. 1975. Redogörelse för mätning av brännbar atmosfär och statisk elektricitet i industrimiljö. UURIE 62.

Laufke, H. 1976. A Method for the Evaluation of Risks Caused by Electrostatic Charging and Flammable Atmosphere in Industry. AUU, Abstracts Diss. Science 356. Uppsala.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1976. Fältkvarn för mätning av statisk elektricitet i brandfarlig eller partikelbemängd miljö. UURIE 80.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1976. Statisk elektricitet i industrimiljö elektrostatisk uppladdning av personer. UURIE 81.

Fredholm, O. & Lövstrand, K. G. 1976. Åtgärder för att eliminera riskerna med elektrostatisk uppladdning vid transport, hantering och förvaring av petroleumprodukter. UURIE 82.

Lövstrand, K. G. 1976. Risker vid elektrostatisk uppladdning av små plastkärl.
UURIE 83.

Lundquist, S. & Vedda, D. 1976. Riskanalys - M1. UURIE 84.

Lundquist, S. 1976. Riskanalys -T1. UURIE 8S.

Lundquist, S. & Scuka, V. 1976. Lightning instrumentation. Proceedings of the European Meeting on Lightning Instrumentation at Institutet för högspännings forskning 1975.

Vedda, D. 1976. A Computer Program for Testing the Goodness-Of Fit of Distribution Models. UURIE 86.

Lundquist, S. & Pisler, E. 1976. Tillämpad elektroteknik: Överspänning, urladdningar och tillförlitlighet inom elektrotekniken. (Stencil)

Backman, C.-M. 1976. A High Pressure Study of the Photolytic Decomposition of Azoethane and Propionyl Peroxide. AUU, Abstracts Diss. Science 1S. Uppsala.

Engdahl, G. 1976. Separation av empiriska fördelningsfunktioner. UURIE 87.

Lövstrand, K. G. 1976. Determination of exposure to electric fields in extra high
voltage substations.
Scand. J. Work Environ. and Health 1976:3, pp. 190-198.

Engdahl, G. & Lundquist, S. 1976. Ljudalstring i elektriska ljusbågar, I. UURIE 88, ASF delrapport 4.

Lövstrand, K. G., Östberg, O. & Knave, B. 1976. Exposition för magnetfält arbetshygienisk utredning vid SAS - Lintaverken. Undersökningsrapport AMMF 197, Arbetarskyddsstyrelsen. Stockholm.

Backman, C.-M., Lundberg, P. O., Lundquist, S., Lövstrand, K. G., Lövsund, P., Muhr, C. & Öberg, Å. 1976. Luftburen laddning i industrimiljö. UURIE 89.

Lundquist, S. 1978. Atmospheric Electricity. The earliest form of a static electrification hasard. J. of Electrostatics 4, pp. 101-107.

Engdahl, G. 1977. Ljudalstring i elektriska ljusbågar TI. UURIE 90, ASF, delrapport S.

Lundquist, S. 1977. Nytt normförslag: Åskskydd för byggnader. Elinstallatören 1977:3.

Lundberg, P. O., Lundquist, S., Lövstrand, K. G. & Muhr, C. 1977. The Effects of Changes in Weather and Indoor Climate on Headache. Drugs, Biogenic Amines and Body Temperature 3rd Symp. on the Pharmacology of Thermoregulation, Banff, Alta 1976, pp. 179-180. Basel.

Backman, C.-M. 1977. Biologiska effekter av luftjoner - En litteraturstudie. l. Serotonin och luftjoner. UURIE 91.

Backman, C.-M. & Lövstrand, K. G. 1977. Mätning av jon och partikelkoncentra tion i samband med svetsning. UURIE 93.

Backman, C.-M. 1977. Biologiska effekter av luftjoner - En litteraturstudie II. Inverkan av luftjoner på bakterier. UURIE 92.

Lundquist, S. 1977. Så farlig är åskan. Tidningen Land 1977:23.

Lövstrand, K. G. Påverkas människan av vistelse i elektriska kraftfält. Ur Sv. elektrikerförbundet.

Engdahl, G. & Pisler, E. 1977. Fotografiskt studium av elektriska ljusbågar mellan elektroder av grafit-stål och grafit-grafit. UURIE 94.

Claesson, S., Backman, C.-M., Khudjakov, I. V., Darmanjan, A. P. & Kuzmin, V. A. 1976. Laser Flash Photolysis under High Pressure. Chemica Scripta 10, pp. 143-144.

Claesson, S., Backman, C.-M., Borisevich, I. E. & Kuzmin, V. A. 1976. Pressure induced changes in light absorption of polymethine dyes with two interacting chromophores. Chemica Scripta 10, pp. 141-142.

Backman, C.-M. 1977. Lätta luftjoner - bildning, egenskaper och effekter. UURIE 95.

Backman, C.-M., Khudjakov, I. V., Levin, P. P. & de Jonge, C. R. F. 1977. Electronic Spectra of Stable Phenyl Substituted Phenoxyls. Izvestia AN SSSR. Ser. khim. Juli 1977, pp. 1655-1658.

Bergström, S. & Lövstrand, K. G. 1977. Exposition för magnetfält. Arbetshygienisk utredning vid svenska träforskningsinstitutet. Arbetarskyddsstyrelsen. Under sökningsrapport 1977:26.

Engdahl, G. & Pisler, E. 1977. Bullerbekämpning i elektrostålverk - en preliminär utvärdering av ett antal bullerbegränsande elektrotekniska åtgärder. UURIE 96.

Backman, C.-M. 1977. Mätningar av det luftelektriska inomhusklimatet på Uddevalla-varvets huvudkontor i Uddevalla. UURIE 97

Backman, C.-M. 1977. Mätning av jon- och partikelkoncentrationen i luften vid en elektrostålugn. UURIE 98.

Pisler, E. 1977. Mätningar av sekundärströmmar vid ljusbågsugnar. UURIE 99.

Lundquist, S., Israelsson, S., Jacobsson, C. & Laitinen, L, 1977. Lightning dis charges under different meteorological conditions. UURIE 100.

Lundquist, S. 1976. Atmospheric Electricity. AUU, Uppsala University 500 Years 8. Uppsala.

Backman, C.-M. 1978. Mätning av koncentrationen lätta luftjoner i plåtslageriverk stad och gjuteri. UURIE 101.

Takeuti, T., Nakano, M., Ishikawa, H. & Israelsson, S. 1977. On the Two Types of Thunderstorms Deduced from Cloud-to-Ground Discharges Observed in Sweden and Japan. J. of the Meteorological Society of Japan 55:6.

Pisler, E. 1978. Description of Lightning Flash Counter V-03. UURIE 102.

Takeuti, T., Nakano, M., Ishikawa, H. & Israelsson, S. 1978. On the anomalous cloud-to-ground discharges observed in Sweden. UURIE 103.

Backman, C.-M. 1978: Biologiska effekter av luftjoner - en litteraturstudie. III. Luftjoners psykokemiska effekt. UURIE 104.

Backman, C.-M. 1978. Biologiska effekter av luftjoner. IV. Luftjoners inverkan på andningsorganen. UURIE 105.

Kannangara, M. L. T., Lundquist, S. & Pisler, E. 1978. The Effective Height of Vertical Aerial of Lightning Flash Counter. UURIE 106, CIGRE 5C3, WG 33-0101.

Kannangara, M. L. T., Lundquist, S. & Pisler, E. 1978. Response to Thunderstorms of Lightning Flash Counters With Different Characteristics. UURIE 107, CIGRE SC, WG 33-0101.

Lundquist, S. Elfilter - synpunkter på teknisk utveckling baserad på elektrotekniska och urladdningstekniska åtgärder. (Stencil)

Engdahl, G. 1978. Analys av registrerade akustiska och elektriska parametrar för en ljusbågsugn under drift. UURIE 109.

Backman, C.-M. 1978. Mätningar av jonkoncentrationen i Piteå stadshus. UURIE 110.

Pisler, E. 1978. A. The effective height of the electrostatic probe. B. Antenna response to the electric field change of double exponential form. UURIE 111.

Institutet för högspänningsforskning. 1978. Åska inte bara blixt och dunder. IVA medd. 217.

Lundquist, S. & Israelsson, S. 1978. Den positiva blixten. Forskning och Framsteg 1978:7.

Ramakrishnan, D. R. & Sekar, S. 1978. Simulation of Electrostatic Precipitator Investigation of the Effect of the Electrode geometry on Current Distribution. UURIE 112.

Birke, E., Jansson, P.-Å., Lövstrand, K. G. & Östman, U. 1978. Möjligheter att eliminera elektriska urladdningar. Arbetsgrupp för eliminering av elektriska ur laddningar.

Högberg, R. 1978. Åskskydd för byggnader - nya svenska normer. Elinstallatören 1978:12.

Söderholm, G. 1978. Corona Current Distribution in Electrostatic Precipitators at Different Wire-to-plate Geometrie. Teknikum UPTEC 7894E.

Takeuti, T., Nakano, M., Ishikawa, H., Israelsson, S. & Lundquist, S. 1978. Preliminary Report on Thunderstorms Producing Positive Ground Flashes as Observed in Sweden. UURIE 113.

Lövstrand, K. G., Lundquist, S., Bergström, S. & Birke, E. 1979. Exposure of Personnel to Electric Fields in Swedish Extra-High-Voltage Substations: Field Strength and Dose Measurements. UURIE 114.

Ramakrishnan, D. R. & Sekar, S. 1979. Electric Field Measurements with a Static Volt Meter. UURIE 115.

Kannangara, M. L. T. 1979. Some Preliminary Data on the Operation of a V03 Counter and a V04 Counter in Sri Lanka. UURIE 118.

Backman, C.-M. 1979. Lätta luftjoner i arbetsmiljö - natur, förekomst och betydelse. UURIE 116.

Backman, C.-M. 1979. Electroaerosol Therapy and Biological Effects of Air Ions. Bibliography 1960-1978. UURIE 117.

Högberg, R. & Lövstrand, K. G. 1979. Åska och elektronik. UURIE 1 19.

Engdahl, G. 1979. Sänkning av bullret från ugnen - elektrotekniska åtgärder. UURIE 120.

Sekar, S. & Ramakrishnan, D. 1979. Pulsed Corona with Alternating High Voltage. UURIE 122.

Engdahl, G. 1979. Undersökningar av ljudalstringsmekanismen för fritt brinnande ljusbågar. UURIE 121.

Lövstrand, K. G. 1979. Risker med statisk elektricitet vid hantering av isolerande material i brandfarlig miljö. UURIE 123.

Ramakrishnan, D. 1979. Measurement of Electric Field Strength and Current Den sity for the Evaluation and Development of Electrostatic Precipitators. UURIE 124.

Engdahl, G. 1979. Bullerbekämpning i elektrostålverk - Elektrotekniska åtgärder. UURIE 125.

Engdahl, G. 1979. Bullerbekämpning vid ljusbågsugnar. Slutrapport del l. Sammanställt vid IFM akustikbyrå. UURIE 126.

Osterman, P. O., Lundberg, P. O., Lundquist S., Lövstrand, K. G. & Muhr, C. 1977. Weekly Periodicity of Headache and the Effect of Changes in Weather on Headache. UURIE 127.

Pisler, E. 1980. Some Analyze of "Error Triangles" when Using Three DF Stations. UURIE 128.

Pisler, E. 1979. Acoustic Energy Radiated From the Small Sparks. UURIE 129.

Sekar, S. 1980. Prediction of Corona Current Distribution at Low Current Densities on the Collecting Plate of an Electrostatic Precipitator - a Theoretical Approach. UURIE 130.

Takeuti, T., Israelsson, S., Nakano, M., Ishikawa, H., Lundquist, S. & Åström, E. 1980. On Thunderstorms Producing Positive Ground Flashes. UURIE 131.

Israelsson, S. & Lundquist, S. 1980. Elektriska urladdningar i atmosfären och deras inverkan på flygplan. UURIE 132, Proceedings of the Research Institute of Atmospherics. Nagoya University 27: 17.

Lundquist, S. 1980. Observed radiation pulses from lightning and the localization of thunderstorms in Sweden. UURIE 133.

Lundquist, S. 1980. Atmospheric electricity as an occupational risk. UURIE 134.

Kannangara, M. L. T. 1980. Counting patterns of lightning flash counters operated in Sri Lanka in the tropics and their interpretation. UURIE 135.

Lövstrand, K. G. & Rosen, V. 1980. Störande inverkan av statisk elektricitet vid dammprovtagning med filtermetoder. UURIE 136.

Osterman, P. O., Lundberg, P. O., Lundquist, S., Lövstrand, K. G. & Muhr, C. 1980. Weekly periodicity of headache and the Effect of changes in Weather on Headache. Upsala J. Med. Science 31, pp. 23-26.

Pisler, E. 1981. Operation of the LLP lightning location system in Sweden during 1979/80. UURIE 138.

Salka, O. 1981. Urladdning i transformatorolja. Sammanfattning av resultat redovisade i rapporterna 24-42 (år 1974-1980) ASEA.

Sekar, S. 1981. Backdischarge Studies in Wire-plane Corona. UURIE 137.

Lundquist, S. 1980. Atmospheric Electricity as an Occupational Risk. 6th Interna tional Colloquium on the Prevention of Occupational Risks Due to Electricity. Wien.

Lundquist, S. 1981. Some Models for Electrostatic Spraying, Coating and Precipitation. UURIE 139.

Engdahl, G. 1981. On the Noise Generating Behavior of High Current AC Arcs and the Possibility of Noise Reduction in Electric Arc Furnaces by Electrotechnical Means. AUU, Abstracts Diss. Science 598. Uppsala.

Sekar, S. 1981. A Study of the Effects of Geometry and Energization on Electro static Precipitation. AUU, Abstracts Diss. Science 616. Uppsala.

Senast uppdaterad: 2023-07-17