Fasta tillståndets elektronik

En expanderande avdelning inom institutionen för elektroteknik.  Vi bedriver forskning inom elektronikområdet och har ett stort engagemang i grundutbildningen vid Uppsala Universitet.

Senast uppdaterad: 2022-07-28