Vår forskning

Elektronik finns överallt, alltifrån styrning av rymdfarkoster till övervakning av celler i kroppen. Utvecklingen inom elektronikområdet är häpnadsväckande snabb och ändå befinner vi oss bara i dess början. Den helt dominerande kiseltekniken har nu kommit så långt att den börjar nå de fysikaliska gränserna. Vi utforskar därför nya gränser med okonventionella idéer och smarta lösningar för att revolutionera elektroniken och göra den till vår livsföljeslagare på alla sätt.

På Avdelningen för fasta tillståndets elektronik är vi en del av denna otroligt spännande utveckling. Målet för avdelningen är att utveckla tekniska lösningar, från enskilda enheter till små system. Vi strävar efter innovationer relaterade till Life Science, Hälsoteknik och Framtidens beräkningstekniker. Vi utforskar också material och komponentlösningar mot nya paradigmer för datorer där kvant- och neuromorfisk elektronik spelar en avgörande roll.

Vår forskning är grundläggande, strategisk och långsiktig. Läs mer om det i vår populärvetenskapliga presentation.

Forskningsområden

Detta är våra tre huvudsakliga forskningsfokusområden och deras associerade forskargrupper:

De omfattar huvudsakligen syntes av nya elektroniska material, enhetstillverkning och avancerad karakterisering, och små system som proof-of-concept demonstration.

Våra tre huvudsakliga forskningsfokusområden lyfts fram i vår logotyp, här nästa: 

Logotyp för avdelningen för fasta tillståndets elektronik där de tre huvudsakliga forskningsfokusområdena lyfts fram: Life Science, Hälsoteknik och Framtidens beräkningstekniker.

Forskningsplattformar

Våra forskningsplattformar är indelade I tre större kategorier; System demonstration, Tillverkning av chip och Karakterisering.

Plattformar för system demonstration

  • Elektrisk, jonisk & optoelektronisk sensor teknologi
  • Biomekatronik & Neuroprotetik
  • Teknologi för sjukvård
  • Neuromorfisk & Kvantum elektronik

Plattformar för chipstillverkning

  • Syntetisering av vakuumgrundade material
  • Lösningsbehandlade exotiska material
  • Nanotillverkning av kisel

Plattformar för karakterisering

  • Elektriska & brus
  • Optiska
  • Microwave-millimeter vågor-THz

Forskningsgrupper

Senast uppdaterad: 2023-10-02