Forskingsmålsättningen

Målsättningen för Avdelningen för fasta tillståndets elektronik är att utveckla tekniska lösningar från enskilda enheter till små system. Vi strävar efter innovationer relaterade till elektroniska sensorer, biomekatronik, neuroprostetik och medicinska system för kontinuerlig och realtidsövervakning av hälsa. Vi satsar även på material- samt komponent-lösningar för nästa generations datorteknik, energieffektiv elektronik, samt energiomvandling och elgenerering för att driva små självförsörjande sensorsystem. 

Vår forskning är grundläggande, strategisk och långsiktig. Läs mer om det i vår populärvetenskapliga presentation.

Forskningsområden och plattformar för divisionen för fasta tillståndets elektronik. Illustration
An umbrella-like diagram showing the research areas and platforms embraced by the Division of Solid-State Electronics

Forskningsområden

Detta är våra forskningsområden:

 • Sensorer inom biologi, medicin, sjukvård & miljö
 • Medicinsk teknik & Wearable elektronik
 • Energi återhämtning & Energi effektiv elektronik
 • Syntetisering av smarta tunnfilms material
 • Hjärn inspirerad beräkning (På väg att startas)

Forskningsplattformer

Våra forskningsplattformer är indelade I tre större kategorier; System demonstration, Tillverkning av chip och Karakterisering.

Plattformer för system demonstration

 • Elektrisk, jonisk & optoelektronisk sensor teknologi
 • Biomekatronik & Neuroprotetik
 • Teknologi för sjukvård
 • Neuromorfisk & Kvantum elektronik (På väg att startas)

Plattformer för chiptillverkning

 • Syntetisering av vakuumgrundade material
 • Lösningsbehandlade exotiska material
 • Nanotillverkning av kisel

Plattformer för karakterisering

 • Elektriska & brus
 • Optiska
 • Microwave-millimeter vågor-THz

Forskningsgrupper

Senast uppdaterad: 2021-04-17