Projekt

Grafenteknologi

Finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)

Vi tillverkar enkellager av grafen på kopparfolie genom kemisk vakuumdeponering. Vi utvecklar metoder för att överföra grafen till olika substrat och att göra detta så rent som möjligt. Vi utvecklar tekniker för att tillverka transistorer av grafen i stor skala genom att använda fotolitografi. Dessa tekniker används sedan till att tillverka heterogena flexibla transistorer och även kemiska och biologiska sensorer för mätning av bland annat cirkulerande tumörceller.

Tryckta ledningar av grafen

Finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Det här projektet syftar till att utveckla högpresterande tryckta grafenledningar. Grundmaterial är grafen framställt från grafit i lösning som sedan används till att skapa ledande kompositer och bläck.

Flexibel termoelektronik

Finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Om termoelektrsika generatorer kan göras mjuka och formbara så blir deras möjliga tillämpningar många fler. Vi utvecklar stretchbara generatorer, med elastomer och kolnanomaterial.

Kiselbaserad termoelektronik

Finansierat av Vetenskapsrådet (VR)

Termolelektriska generatorer tillverkasidag av material som Bi2Te3 och Sb2Te3. Dessa material ger generatorer med hög verkningsgrad men är miljöfarliga och dyra. Kisel är ett alternativ som är billigare, ofarligt och som redan idag används i storskalig tillverkning av elektronik. Dagens kiselgeneratorer har dock för låg verkningsgrad och vår forskning är inriktad på att förbättra dett med hjälp av fononer.

Senast uppdaterad: 2023-05-26