Om avdelningen för fasta tillståndets elektronik

Vi är en expanderande avdelning som bedriver forskning inom elektronikområdet och har ett stort engagemang i grundutbildningen vid Uppsala Universitet. 
Forskningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle, och bedrivs bl a inom projekt om solceller, sensorer, energieffektiva komponenter, nano-komponenter och tunnfilmsteknologier.

Vi finns på plan 3 i hus 6 vid Ångströmlaboratoriet.

Personal i Siegbahnsalen i 15 december 2021

Kontaktuppgifter

Fasta tillståndets elektronik

Ekonom: Maria Brandt

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress: Box 65, 751 03 UPPSALA

Föreståndare:

Senast uppdaterad: 2023-02-06