Publikationer vid Fasta Tillståndets Elektronik

Sedan starten 1958 av Per-Arne Tove har Avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik bidragit med viktiga vetenskapliga resultat. Här hittar du alla våra publikationer i databasen DIVA.

Sök bland våra publikationer i DiVA.

Doktorsavhandlingar och andra avhandlingar

Många studenter arbetar och har arbetat på avdelningen för att genomföra sina doktors- och licentiatavhandlingar samt arbeten på grundnivå, t.ex. examensarbeten. Mer än 75 av dem har framgångsrikt försvarat sin doktorsavhandling sedan 1996 enligt DiVA-katalogen.. Därutöver mer än 100 examensarbete och några licentiatavhandlingar. Här nedan hittar du våra senaste doktors- och licentiatavhandlingar och arbeten från gundutbildningen samt en länk till våra egna sidor.

Våra publikationer

Listan till höger leder till webbsidor, där publikationer är indelade efter typ och utgivningsår. Alla typer av publikationer, förutom patent och avhandlingar, listas under "publikationer" och inkluderar artiklar, konferensbidrag, böcker, kapitel i böcker, rapporter, databaser och annat. Alternativt kan du söka efter dem i DiVA direkt.

Sök i våra publikationer i DiVA

Senaste 50 publikationer

Inkluderar alla typer

Senast uppdaterad: 2023-11-14