Forskarutbildningskurser

Ett urval bland följande kurser med respektive högskolepoäng ges regelbundet:

 Kurs Poäng Kontakt
Halvledarkomponentfysik (Kursplan på engelska) 5-10 hp Shi-Li Zhang 
Design, simulering och tillverkning av halvledarenheter (Kursplan på engelska) 5-10 hp Shi-Li Zhang /      Ngan Pham
Elektrisk karakterisering för tunnfilmsteknik (Kursplan på engelska) 5 hp Zhen Zhang
Hjärnainspirerade datorberäkning (Kursplan på engelska) 5 hp Zhibin Zhang
Tunnfilmsteknik (Kursplan på engelska) 5 hp Tomas Kubart /  Tobias Törndahl (*)
Vakuumteknik (Kursplan på engelska) 5 hp Tomas Nyberg
Bioelektromagnetism (Kursplan på engelska) 5 hp Robin Augustine

(*) "Solcellsteknik, Institutionen för Materialvetenskap"

Senast uppdaterad: 2023-08-28