Kurser på grund- och avancerad nivå

Kod Kurs Poäng Kontakt
1TE783 Robotteknologi   10 hp Robin Augustine
1TE694 Antennteori     5 hp Roger Karlsson
1TE624 Elektronik I     5 hp Tomas Kubart
1TE039 Halvledarelektronik     5 hp Zhen Zhang
1TE748 Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system     5 hp Dragos Dancila
1TE749 Tillämpningar av trådlösa inbyggda system     5 hp Mauricio Perez
1TE787 Elektronik     5 hp Jörgen Olsson
1TE752 Robotmekanik     5 hp Robin Augustine
1TE741 Tunnfilmsteknik II     5 hp Tomas Kubart
1EL402 Medicinsk sensorteknik     5 hp Apurba Dev & Robin Augustine 
1TE609 Introduktion till teknisk fysik     5 hp Ted JohanssonRoger Karlsson & Tomas Kubart,  
1TE774 Elektronikprojekt     5 hp Ted Johansson & Christos Verginis

Senast uppdaterad: 2023-11-18