Kontakta oss

Generella frågor:

 • Thiemo Voigt,  thiemo.voigt AT angstrom.uu.se

Postadress:

 • Uppsala universitet, Nätverksbaserade inbyggda system
  Box 65
  75103 Uppsala

Besöksadress:

 • Ångströmlaboratoriet
  Lägerhyddsvägen 1
  751 21 Uppsala

Faktureringsadress:

 • Uppsala universitet
  Invoices
  Box 148
  751 04 Uppsala

Leveransadress:

 • Uppsala universitet
  Regementsvägen 1
  752 37 Uppsala
Senast uppdaterad: 2023-04-26