Smart teknik för bättre hälsa

Den snabba utvecklingen av mikro- och nanoteknik har inneburit många tillämpningar som underlättar för oss; vem har inte en "smart-phone" idag, som vi knappt inte kan vara utan? Men tekniken kan också användas inom andra områden som t ex hälsa. Vid institutionen bedrivs forskning i flera hälsorelaterade projekt där tekniken används för att förbättra eller skapa helt nya tillämpningar

Tåliga ledimplantat

Höftledsimplantat. Illustration.

En risk med höftledsimplantat är att de nötningspartiklar som genereras i leden samlas mellan kroppens benvävnad och själva implantatet. Dessa partiklar kan orsaka inflammation som med tiden leder att benvävnaden tillbakabildas varvid implantatet lossnar. Vi utvecklar ett tåligt ytskikt av keramisk tunnfilm som begränsar problemet på flera sätt. För det första minskar själva nötningen. För det andra kan kroppen snabbare bryta ner de få nötningspartiklar som trots allt bildas, så att de inte hinner orsaka inflammation. För det tredje hindrar tunnfilmen att metalljoner från implantatets huvudstruktur läcker ut i kroppen.

Virusfilter av cellulosa

Cellulosa med virus. Illustration.

Nanocellulosa har cirka 100 gånger större yta per viktenhet än vanligt papper. Det öppnar möjligheter för att utveckla nya material för medicin och hälsa. Bland annat används cellulosan för virusfiltrering genom att skräddarsy fördelningen av porstorleken hos ett pappersfilter. Viruspartiklar är ungefär en tusendel så tunna som ett hårstrå vilket gör de väldigt svåra att avlägsna genom filtrering. En ambition är att ta fram ett pappersfilter som filtrerar bort virus ”lika enkelt som man brygger kaffe”. Filtret är anpassat för både medicinskt bruk och vattenrening där virus är ett stort problem.

Mäta läkprocessen med mikrovågor

Sensor mäter på en panna. Foto.

Många barn föds idag med inte helt utvecklat kranium. Kirurger får då laga kraniet med ett implantat. Tyvärr måste man kontrollera läkprocessen med jämna mellanrum för att undvika komplikationer, vilket idag är ganska dyrt och komplicerat. Forskare vid institutionen har därför utvecklat en sensor som med hjälp av mikrovågor kontinuerligt kan mäta läkprocessen. Sensorn går att göra i flexibelt material och är därför lätt att bära. Den nya sensorn gör livet mycket lättare för både patient och läkare.


Läs mer om forskningen inom området

Läs mer om våra olika forskande avdelningar       

Utbildning

Tycker du att det här är intressant och vill lära dig mer? Läs mer om våra utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-03-03