Signaler och system

Vid avdelningen för signaler och system studerar vi en mängd olika problem inom signalbehandling, reglerteknik och trådlös kommunikation. Allt ifrån säkerhet för reglersystem, detektion, energiskördande trådlösa sensornät, fordonståg, maskininlärning, audiosignalbehandling till 5G kommunikation. Vi undervisar även inom flera av dessa områden på ingenjörsutbildningarna.

Läs mer om vår avdelning.

Senast uppdaterad: 2023-04-26