Om avdelningen för signaler och system

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom signalbehandling, reglerteknik och trådlös kommunikation. Vi har två forskarutbildningsämnen; elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och elektroteknik med inriktning mot reglerteknik. Vår forskning finansieras mestadels av VR, SSF, Vinnova och Formas.

Mer information om vår forskning finns på webbplatsen www.signal.uu.se/Research (endast på engelska)

På utbildningssidan undervisar vi inom ingenjörsutbildningarna där vi bland annat ger kurser inom signaler och system, signalbehandling, reglerteknik, analog och digital elektronik, samt trådlöskommunikation.

Mer information om våra kurser finns på webbplatsen www.signal.uu.se/courses (endast på engelska)

Vår andra webbplats

Du hittar fortfarande det mesta av vårt material på vår gamla webbplats

Gå till www.signal.uu.se 

Senast uppdaterad: 2021-02-12