Publikationer vid Signaler och System

Sedan introduktionen i mitten av 90-talet har Avdelningen för Signaler och System bidragit väsentligt till vetenskapen. Här hittar du hittills alla våra publikationer i databasen DIVA.

Sök bland våra publikationer i DiVA.

Doktorsavhandlingar och andra avhandlingar

Flera studenter arbetar och har arbetat på avdelningen för att genomföra sina doktors-, licentiat- och grundavhandlingar (examensarbete). Därefter hittar du våra senaste doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och grundavhandlingar samt en länk till våra dedikerade sidor.

Våra publikationer

Listan till höger tar till dedikerade webbsidor, där publikationer är indelade efter typ och utgivningsår. Alla typer av publikationer, förutom patent och avhandlingar, listas under "publikationer" och inkluderar artiklar, konferensbidrag, böcker, kapitel i böcker, rapporter, databaser och andra. Alternativt kan du söka efter dem i DiVA direkt.

Sök i våra publikationer i DiVA

Senaste 50 publikationer

Inkluderar alla typer

Senast uppdaterad: 2023-11-14