Samverka med oss!

Samverkan med det omgivande samhället är ett av våra viktigaste bidrag. Vi är därför väldigt intresserade av att samverka med externa aktörer för att bidra till största möjliga samhällsnytta. Ni kan ge oss och våra studenter nya perspektiv och frågeställningar, och vi kan ta fram viktiga kunskaper som bistår er verksamhet. Det finns en växelverkan mellan samverkan inom utbildning och foskning vilket många gånger kan vara startskottet till ett forskningsprojekt. 

På institutionens samverkansida kan du se hur du kan samverka med oss.

På avdelningens labresursersida kan du lära dig om våra instrument och faciliteter. 

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2023-09-06