Labbresurser

Vi erbjuder labbresurser för akustiska och radiofrekvensmätningar finansierade av nationella myndigheter för att stimulera samarbete med det omgivande samhället. Dra nytta av vår expertis och resurser!

Logo of Kunt och Alice Wallenberg FoundationKammaren och mätutrustningen finansierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

För mer information om våra labbresurser, åtkomst och samarbete, kontakta vår ekonom Caroline Lindström

Kombinerad eko- och mikrovågs/EMC-kammare

Avdelningen för signaler och system ledde arbetet med att designa och konstruera en ekofri kammare avsedd för akustiska och radiofrekvensmätningar. Kammaren färdigställdes 2009 och är belägen på campus Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet. Kammarens storlek är på (LxBxH) 11,9 x 9,6 x 6,1 m och utgör en väldämpad miljö där experiment kan utföras för att utvärdera effektiviteten hos olika algoritmer.

Ljudlabb med mätrobot och många högtalare

Ljudutrustningen består av sexton aktiva ATC-högtalare, åtta DPA-mikrofoner och två Prism Orpheus-ljudkort med åtta ingångar och sexton utgångar. Kammaren utgör därmed tillsammans med utrustningen en utmärkt testbädd för att genomföra kontrollerade akustiska experiment.

Senast uppdaterad: 2023-09-06