Utbildning

en ingenjör som designar ett system

Avdelningen bedriver utbildning inom signalbehandling, reglerteknik och trådlös kommunikation. På grund- och avancerad nivå ger vi kurser inom signaler och system, signalbehandling, reglerteknik, analog och digital elektronik, samt trådlöskommunikation.

Vi har också två forskarutbildningsämnen: Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik.

Våra kurser

Våra kurser erbjuds inom ingenjörsutbildningarna vid Uppsala universitet och vi har kursansvar över följande kurser på grund- och avancerad nivå:

Kod Kurs Poäng Kontakt
1TE661 Signaler och system     5 hp Mikael Sternad & Ayca Özcelikkale
1TE683 Styr- och reglerteknik     5 hp Roland Hostettler
1TE768 Projekt i mät- och styrsystem     5 hp Ping Wu
1TE747 Digital kommunikation   10 hp Mikael Sternad
1TE767 Reglerteknik EI     5 hp Christos Verginis
1TE717 Digitalteknik och elektronik   10 hp Isaac Skog & Kjell Staffas
1TE722 Öppen fördjupningskurs i inbyggda system     5 hp Ping Wu
1TE770 Analog elektronik   10 hp Kjell Staffas
1TE771 Digital elektronik     5 hp Christos Verginis
1TE774 Elektronikprojekt     5 hp Christos Verginis
1TE675 Projekt i elektroteknik   15 hp Ping Wu
1TE689 Grafisk programmering i LabVIEW     5 hp Ping Wu
1TE721 Projekt i inbyggda system   15 hp Ping Wu
1TE651 Signalbehandling   10 hp Ayca Özcelikkale
1TE746 Signaler och transformer   10 hp Roland Hostettler

Examensarbete

Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss är du varmt välkommen att kontakta oss. Vår forskning och aktuella forskningsprojekt finner du på avdelningens forskningsida och tidigare examensarbeten finner du på avdelningens examensarbetesida.

Forskarutbildning

Vi erbjuder forskarutbildning inom ämnena:

  • Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik (TNELTE02, TD)

Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

  • Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling (TNELTE04, TD)

Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Vår forskarutbildning finansieras till största del av: VR, SSF, VINNOVA, KAW och EU.

Bli doktorand

Om du vill bli doktorand hos oss söker du en utannonserad doktorandtjänst som publiceras bland institutionens lediga tjänster. För mer information om ämnesinriktningarna vid vår avdelning är du välkommen att kontakta vår forskarutbildningsansvariga professor Subhrakanti Dey. Läs mer om forskarutbildningen vid institutionen och om hur du ansöker till forskarutbildning på: institutionens sida om forskarutbildning

Försvarade doktorsavhandlingar

Sedan 1996 har 25 doktorander framgångsrikt disputerat och 20 försvarat sin licentiatuppsats. Läs mer om våra försvarade doktorsavhandlingar vid Signaler och System och licentiatavhandlingar vid Signaler och System.

Senast uppdaterad: 2023-09-06