Laserstrålar kan leda bort åsknedslag - UU Pressmeddelande

2023-01-19

En kraftfull laser riktad mot himlen kan skapa en virtuell åskledare och leda bort blixtnedslag, det visar experiment som forskare genomfört på ett berg i Schweiz. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Photonics och kan komma att breda väg för bättre åskskyddsåtgärder för kritisk infrastruktur så som kraftverk och flygplatser.

Idag är Franklin-staven den vanligaste konstruktionen för skydd mot blixtnedslag. Den består av en mast av strömledande metall som fångar upp åskblixten och leder den ner i marken. Idéen om att istället för en traditionell åskledare använda intensiva laserpulser har tidigare testats i laboratorier.

Vernon Cooray, professor i elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik är en av forskarna som nu testat om det här är något som fungerar i riktiga åskväder, utanför labbet. 

Läsa UU:s pressmeddelande "Laserstrålar kan leda bort åsknedslag"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-20