Elflyg ställer nya krav på framtidens flygplatser

2023-05-03

Forskare vid Avdelningen för Elektricitetslära forskar om hur framtidens flygplatser ska kunna få en säker tillgång på hållbart producerad el.

Om bara några år ska allt inrikesflyg i Sverige vara fossilfritt och eldrivna flygplan kan bli en del av lösningen. Men det ställer i sin tur nya krav på flygplatserna som måste kunna erbjuda en bra infrastruktur för att ladda planen. Karin Thomas och Jennifer Leijon vid avdelningen för electricitetslära, institutionen för elektroteknik, forskar om hur elförsörjningen på framtidens flygplatser kan tryggas.

Läs hela nyheten av Åsa Malmberg på Uppsala Universitet Nyheter

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-20