Två experter på eltransmissionsnätet blir professorer vid institutionen för elektroteknik

2023-10-20

Institutionen för elektroteknik stärker sin kompetens med två nya professorer: Göran Ericson och Robert Eriksson. De båda har sin bakgrund i Svenska kraftnät (Svk) där mycket av forskningen på elnätet i Sverige bedrivs. Deras ankomst förstärker och säkrar institutionens engagemang för forskning och utbildning inom området eltransmissionsnätet i Sverige.

Läs MP:s nyheten om tillskottet: Två nya professorer till institutionen för elektroteknik

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-20