En tyst hjälte i energiomställningen

2023-11-01

Läs intervjun med doktoranden Danilo Laban där han berättar om den tysta hjälten i energiomställningen.

Energiforsk har intervjuat Danilo Laban, doktorand vid Avdelningen för Elektricitetslära. Danilo pratar om sin undersökning av en tyst hjälte i energiomställningen: en hjälte som kan kopplas ihop med energilager som batterier, svänghjul och kondensatorer. Läs intervjun för att få veta mer om forskningen och den tysta hjälten.

Energiforsks intervju "Vattenkraften en tyst hjälte"

Läs mer om institutionens forskning om vattenkraft.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-20