Elektrifiering av skogsbrukets transporter

2023-11-15

Forskare vid institutionen kommer att vara med i ett projekt som adresserar samhällsutmaningen av effektivt omställning till elektrifierade tunga vägtransporter.

Avdelningen för elektricitetslära kommer att vara med i forsknings- och innovationsprojektet TREE, ´Transition to efficient, electrified forestry transport´ där flera olika aktörer går samman för att undersöka skogsbrukets förutsättningar att elektrifieras.

Läs mer om projektet här:

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-20