KAW Foundation beviljar postdoktoral studie i nanoelektronik vid Standford till FTE:s student.

2022-04-19

Qitao Hu fick idag ett generöst anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att stödja hans postdoktorala studier vid Stanford University. Stort grattis!

Qitao Hu:s projekt syftar till att studera växlingsbeteendet hos en enskild aptamermolekyl med hjälp av en extremt nedskalad nanoelektronisk anordning.

Senast uppdaterad: 2022-07-27