Kroppsnära beräkningar för nya smarta hälsotjänster

2022-06-21

Avdelning för Fasta tillståndets elektronik deltar i ett nytt projekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för att utveckla mjukvara för att underlätta studier av människans kropp med hjälp av bärbar teknik, inopererade komponenter och hjärn-maskin gränssnitt.

Det nya 5-åriga projektet, “BOS: Principer och tekniker för ett kroppscentrerat OS”, syftar till att uveckla mjukvara för att underlätta studier av människans kropp med hjälp av bärbar teknik, inopererade komponenter och hjärn-maskin gränssnitt. Dessa så kallade kroppsnära beräkningar kombinerar datorresurser nära källan och molnet för nya smarta hälsotjänster. En möjlig användning är djup hjärnstimulering för att behandla skakningar i samband med Parkinsons sjukdom. Projektet görs i samarbete med institutionerna för elektroteknik och informationsteknologi vid Uppsala Universitet (UU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och RISE Research Institutes of Sweden. Finansiären, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), har publicerat följande meddelande som ett erkännande av projektet: De fick bidragen i ”Future Software Systems”.

Diagram som visar olika komponenter och funktioner i BOS:s kroppscentrerade operativsystem.
Senast uppdaterad: 2022-07-27