Mirai för e-skin via samarbete med ett stort företag i Japan

2021-11-18

Elektronisk hud med känslan av en fingertopp är i fokus för ett av de sju projekt som har beviljat såddpengar i MIRAI-utlysningen för samarbeten mellan akademi och industri.

Under MIRAI 2.0 Research & Innovation week i juni 2021 annonserade Intsam genom Vinnova, Sveriges Innovationsbyrå, en utlysning av finansieringsansökningar. Utlysningen syftade till att initiera nya samarbeten mellan universitet, företag och offentliga organisationer i Sverige och Japan. Sju projekt har nu finansierats som täcker alla ämnesområden inom MIRAI 2.0 – åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, artificiell intelligens och innovation/entreprenörskap.

MIRAI-finansieringen med fokus på elektronisk hud representerar ett viktigt steg och ett erkännande för det arbete som utförs vid avdelning för Fasta Tillståndets Elektronik med taktil avkänning. En första prototyp av sensorn gjordes med elektronik på ett PCB och publicerades på Nano Energy. Konceptet används i EU:s H2020 FET-Open B-CRATOS-projekt. I MIRAI-projektet integrerade elektroniken nära arrayen av taktila sensorer så att antalet sensorer kan utökas och minska storleken på hela sensorn och elektroniken. Vårt långsiktiga mål är en e-skin som kan placeras på ett finger, med hundra eller fler sensorpunkter i en kvadratcentimeter eller så, på en krökt yta. Ett scenario som kräver att flexibel elektronik slås samman med till exempel PDMS (silikon).

Det japanska företaget Semiconductor Energy Laboratory (SEL) har sådan teknologi, för IGZO (indiumgalliumzinkoxid) på vilket substrat som helst, och vi har inlett ett samarbete med dem för att utvärdera användbarheten av deras teknologi för vår applikation. MIRAI-finansieringen ska stödja sådan utvärdering och stödja samarbetet med SEL.

Vill veta mer:

Illustration av elektronisk hud
Illustration av elektronisk hud.  Publicerad i Nano Energy, Volume 82, April 2021, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105680, Copyright Elsevier (2021).”
Senast uppdaterad: 2022-07-27