Olle Engkvist för antibiotikaresistenstest med elektroniska sensorer

2021-12-16

Professor Zhen Zhang fick ett anslag från Stiftelsen Olle Engkvist för att fortsätta sin studie om snabba antibiotikaresistenstest med elektroniska sensorer.

Två nya postdoktorer kommer att anställas till detta projekt 2022.

Läs mer om prof. Zhen Zhangs forskning (engelska).

Senast uppdaterad: 2022-07-27