Elflyg ställer nya krav på framtidens flygplatser

2023-05-03

Forskare av Avdelningen för Elektricitetslära utföra forskning om hur framtidens flygplatser, där elflygplan lyfter och landar, ska kunna få en säker tillgången på hållbart producerad el.

Om bara några år ska allt inrikesflyg i Sverige vara fossilfritt. Eldrivna flygplan kan bli en del av lösningen. Men det ställer i sin tur nya krav på flygplatserna som måste kunna erbjuda en bra infrastruktur för att ladda planen. Karin Thomas och Jennifer Leijon vid avdelningen för electricitetslära, institutionen för elektroteknik, forskar om hur elförsörjningen på framtidens flygplatser kan tryggas.

Läs den hela nyheten av Åsa Malmberg på Uppsala Universitet Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-07-27